• Mobile   
  • Telefonia Fikse
  • Internet
  • ALB Tv
  • PROFILI IM
  • Shërbimi i klientit
  • Rimbush

Oferta më e mire
ALBtv ështe këtu! 

Oferta më e mire <br>ALBtv ështe këtu! 

Live Chat Komuniko
me ne në çdo kohë.

Live Chat  Komuniko<br> me ne në çdo kohë.

Profili Im

Profili Im

Ti meriton më shumë!
Eja në rrjetin Eagle Mobile
pa ndryshuar numrin dhe përfito
50%zbritje ne paketet me parapagese,
për plot 12 muaj.

Ti meriton më shumë! <br> Eja në rrjetin Eagle Mobile <br> pa ndryshuar numrin dhe përfito <br> 50%zbritje ne paketet me parapagese, <br> për plot 12 muaj.

Internet FALAS gjatë gjithë natës,
ҫdo natë!

Internet FALAS gjatë gjithë natës, <br> ҫdo natë!

TV në celularin tënd!

TV në celularin tënd!

Internet super i shpejtë
dhe i fuqishëm 4G!

Internet super i shpejtë <br>dhe i fuqishëm 4G!

Paketë + Telefon 4G me
parapagesë ose me këste

Paketë + Telefon 4G me <br>parapagesë ose me këste

Telefonia Celulare
Shërbimi i telefonisë celulare është bërë tashmë pjesë e 

Telefonia Fikse
Shërbimi tradicional i telefonisë fikse në çdo shtëpi apo zyrë

Internet
Shërbimi popullor që po transformon gjithçka!

ALBtv
ALBtelecom, shërbimin inovativ të ALBtv, televizionin