• Mobile   
  • Telefonia Fikse
  • Internet
  • ALB Tv
  • PROFILI IM
  • Shërbimi i klientit
  • Rimbush

Live Chat Komuniko
me ne në çdo kohë.

Live Chat  Komuniko<br> me ne në çdo kohë.

Profili Im

Profili Im

Internet super i shpejtë
dhe i fuqishëm 4G!

Internet super i shpejtë <br>dhe i fuqishëm 4G!

Paketë + Telefon 4G me
parapagesë ose me këste

Paketë + Telefon 4G me <br>parapagesë ose me këste

INTERNET

Telefonia Celulare
Shërbimi i telefonisë celulare është bërë tashmë pjesë e 

Telefonia Fikse
Shërbimi tradicional i telefonisë fikse në çdo shtëpi apo zyrë

Internet
Shërbimi popullor që po transformon gjithçka!

ALBtv
ALBtelecom, shërbimin inovativ të ALBtv, televizionin