• Mobile   
  • Telefonia Fikse
  • Internet
  • ALB Tv
  • Shërbimi i klientit

Më shpejt, më shumë!

Më shpejt, më shumë!

#PUSHO
5 çifte fituese në javë

#PUSHO <br>5 çifte fituese në javë

Dëgjo! Kam një ofertë
që nuk mund ta refuzosh

Dëgjo! Kam një ofertë <br>që nuk mund ta refuzosh

Jo vetëm nëpër plazhe...
Wi-Fi KUDO!!!

Jo vetëm nëpër plazhe...<br>Wi-Fi KUDO!!!

Me paketat e reja
ke gjithçka që të duhet

Zgjidh paketen tende

Me paketat e reja </br>ke gjithçka që të duhet

ALBtv,
çdo gjë rreth teje!

ALBtv,<br> çdo gjë rreth teje!

ALBtv,
çdo gjë rreth teje!

ALBtv,<br> çdo gjë rreth teje!

Telefonia Celulare
Shërbimi i telefonisë celulare është bërë tashmë pjesë e 

Telefonia Fikse
Shërbimi tradicional i telefonisë fikse në çdo shtëpi apo zyrë

Internet
Shërbimi popullor që po transformon gjithçka!

ALBtv
ALBtelecom, shërbimin inovativ të ALBtv, televizionin