• Mobile   
  • Telefonia Fikse
  • Internet
  • ALB Tv
  • PROFILI IM
  • Shërbimi i klientit
  • Rimbush
Oferta e bartjes së numrit

MOBILE

Gjeni sherbim

Me një klik zgjidh paketën

Zgjidhni paketën kudo
ndodheni në Shqipëri
Albtelecom

Suporti  i Albtelecom

Ndihmë dhe suport

Mund të na kontaktoni
 në adresen e emailit ose
chat.
Albtelecom

Sherbimi wifi

Shërbimi wifi

Shërbimi WiFi I Albtelecom
do të jetë në dispozicion
në vendet publike

Oferta mobile për individë

Oferta e bartjes së numrit

Bashkohu me rrjetin Eagle Mobile!

 

Bashkohu me rrjetin Eagle Mobile dhe për plot 12 muaj, do të përfitosh 50% zbritje në Paketat e Miqësisë.

 

Paketat e Miqësisë

       

Paketa 

800 

Paketa

 Kupid

Paketa 

1000  

 Paketa 

1200 

 Paketa 

1600 

Çmimi standard (Lekë)   800 800 1000 1200 1600
Çmimi i ofertës (Lekë) 400 400 500 600 800 
Minuta drejt Eagle Mobile  300 200 1000  1200  1600  
Minuta kombëtare 300
Minuta ndërkombetare       20  60
Minuta me ALBtelecom fiks 1000 1000 1000 1000 1000 
SMS drejt Eagle Mobile 200  400 400  500  1600 
SMS kombëtare 400  
SMS ndërkombëtare        
Internet 1 GB 4 GB Pa Limit  Pa Limit Pa Limit  

 

Shënime

1. Nëse kalon numrin tënd në rrjetin ALBtelecom dhe Eagle Mobile nëpërmjet proçesit të bartjes, përfiton paketat Eagle Mobile me gjysëm çmimi, për plot 12 muaj.
2. Minutat kombëtare të Paketës 800 janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve të tjerë kombëtarë celularë: Vodafone, Telekom Albania, Plus.
3. Minutat kombëtare të Paketës Kupid, 1000, 1200 dhe 1600 janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtare: Eagle Mobile, Vodafone, Telekom Albania, Plus dhe operatorëve të tjerë kombëtarë fiksë.
4. Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në 17 vende të botës: Itali, Greqi, Kosovë, Bullgari, Francë, SHBA, Kanada, Belgjikë, Gjermani, Turqi, Angli, Kinë, Suedi, Spanjë, Rumani, Poloni dhe Republika Çeke.
5. Vlefshmëria e paketave është 28 ditë nga momenti i aktivizimit.
6. Vëllimi i minutave të paketave mujore do të shpenzohet sipas skemës 60+60 sekonda, ndërsa vëllimi i Internetit çdo 10 kB.
7. Nëse je duke përdorur një paketë Eagle Mobile dhe njëkohësisht blen një paketë të re, atëherë përfitimet e paketës tënde të parë nuk do të jenë më të vlefshme.
8. Paketat 1000, 1200 dhe 1600 kanë një politikë përdorimi të drejtë të internetit dhe pas përfundimit të vëllimit me shpejtësi 4G/3G do të vazhdosh të lundrosh pa limit, por me shpejtësi të reduktuar:
 • 4 GB internet me shpejtësi 4G/3G për Paketën 1000
 • 6 GB internet me shpejtësi 4G/3G për Paketën 1200
 • 6 GB internet me shpejtësi 4G/3G për Paketën 1600
9. Pas konsumimit të përfitimeve të paketës, do të tarifohesh me tarifat standarde të planit tarifor të cilit i përket.
10. Ti ke të drejtë të regjistrohesh deri në tre herë në paketat Eagle Mobile brenda një muaji kalendarik.
11. Për t'u regjistruar në një paketë mujore dërgo me SMS si tekst çmimin e paketes drejt numrit të shkurtër 131.
12. Për të kontrolluar balancën dërgo një SMS me tekst ‘Balance’ në numrin 145.
13. Përfitimet e paketave nuk janë të vlefshme në roaming.
14. Çmimet e mësipërme përfshijnë TVSH.

 Për më shumë informacion, vizito www.albtelecom.al ose telefono Shërbimin e Klientit 123.