• Mobile   
  • Telefonia Fikse
  • Internet
  • ALB Tv
  • PROFILI IM
  • Shërbimi i klientit
  • Rimbush

MOBILE

Gjeni sherbim

Me një klik zgjidh paketën

Zgjidhni paketën kudo
ndodheni në Shqipëri
Albtelecom

Suporti  i Albtelecom

Ndihmë dhe suport

Mund të na kontaktoni
 në adresen e emailit ose
chat.
Albtelecom

Sherbimi wifi

Shërbimi wifi

Shërbimi WiFi I Albtelecom
do të jetë në dispozicion
në vendet publike

________________________________________ Albtelecom & Eagle Mobile ju ftojnë të mbrojmë së bashku Mjedisin. Lutemi të mos e printoni këtë komunikim elektronik nëse nuk është me të vërtetë i nevojshëm. Albtelecom & Eagle Mobile invite you to protect together the Environment. Please do not print this e-mail unless really necessary.