ALBtelecom Special

AT Special0-07 (1).png

Me platformën e dhuratave ALBtelecom Special, zemra rreh plot surpriza!

Nuk ke përse zgjedh. Ti mund t'i përdorësh të gjitha dhuratat.

Mjafton të jesh klient i ALBtelecom, mobile, internet në shtëpi, IPTV, apo telefoni fikse dhe pas çdo shërbimi, në aplikacionin Profili Im, gjen kodet e tua dhuratë në ALBtelecom Special.

Për ty që ke një numër me parapagesë ALBtelecom Mobile:

  • Aktivizo një nga paketat Super standarde apo Super Pa limit dhe menjëherë sapo paketa të aktivizohet, do të pajisesh automatikisht me disa kode, nga një për secilin partner.
  • Sa më e madhe vlera e paketës së aktivizuar, aq më shumë kode do të marrësh. Dhe mund t’i përdorësh të gjitha.

 

Për t'u njohur me Kushtet e Përdorimit dhe Afatet, kliko këtu

 

Për ty që ke një numër me paspagesë ALBtelecom Mobile:

  • Mjafton të kesh aktive një nga paketat Super Smart, Super Smart + apo Control dhe automatikisht në datën 1 të çdo muaji do të pajisesh me disa kode, nga një për secilin partner.
  • Sa më i lartë pajtimi mujor, aq më shumë kode do të marrësh dhe mund t’i përdorësh të gjitha. Mjafton që të kesh paguar rregullisht faturat e tua.
Për t'u njohur me Kushtet e Përdorimit dhe Afatet, kliko këtu

 

Për ty që ke Internet në shtepi, IPTV apo, Telefon Fiks: 

  • Në datën 1 të çdo muaji do të pajisesh automatikisht me disa kode, nga një për secilin partner.
  • Sa më i lartë pajtimi mujor, aq më shumë kode do të marrësh dhe mund t’i përdorësh të gjitha. Mjafton që të kesh paguar rregullisht faturat e tua.

 

Për t'u njohur me Kushtet e Përdorimit dhe Afatet, kliko këtu
Përditësuar: 11 Maj 2020