SuperSmart Pa Limit 50% më lirë

Carousel&Article_50OFF copy_Article Banner copy (1).png

Plani Tarifor Super Smart Pa Limit -50%
Pajtimi mujor 1,500 Lekë 750 Lekë
Internet Pa Limit*
Minuta Kombëtare Pa Limit*
SMS brenda rrjetit Pa Limit*
SMS Kombëtare 200
SMS Ndërkombëtare​ 50
Minuta Ndër​kombëtare 50

*Tek njësitë pa limit të Planit, aplikohet Politika e Përdorimit të Drejtë.

*Plani SuperSmart 1500 Pa Limit do të ofrohet me 50% zbritje për 6 muajt e parë kalendarikë të kontratës dhe oferta do të jetë për një periudhë të limituar.

Për më shumë informacion mbi Planin SuperSmart Pa Limit dhe Politikën e Përdorimit të Drejtë, kliko këtu

Për t'u njohur me Tarifat Standarde kliko këtu

Përditësuar: 7 Tetor 2021