Harta e mbulimit Wi-Fi

Abonentët ALBtelecom Mobile, për të marrë kodin ditor PIN të shërbimit Wi-Fi, duhet të dërgojnë një SMS me tekstin WiFi drejt kodit 55544.

Nëse nuk është kërkuar për kod atë ditë, mesazhi që do të merret nga sistemi do të shfaqë kodin 8 shifror (xxxxxxxxx) për përdorimin e Wi-Fi.