Internet në shtëpi

Artboard 1 copy 2 (3).png

Tani shërbimin e Internetit mund ta marrësh edhe për periudha 1, 3 apo 6 mujore. Parapaguaj totalin e pajtimit mujor të paketës për të gjithë periudhën e kontratës.

Tarifa për paketat me limit është 0.3 lekë/Mbyte. Maksimumi i tarifimit mujor 3,599 Lekë Tarifa e transferimit është pa pagesë.

Përditësuar: 26 Shtator 2016