Paketa Internet Fibër me Parapagim

Carousel&Article_IPTV Bregdet Familja_Article Banner copy.png

Zgjate internetin fibër sa ke pushimet!

Tani shërbimin Internetit me fibër optike mund ta marrësh edhe për periudha 3 apo 6 mujore.
Parapaguaj totalin e pajtimit mujor të paketës së përzgjedhur për të gjithë periudhën e kontratës dhe merr shërbimin e dëshiruar.

Paketa me Parapagesë Çmimi/Muaj Shpejtësia e Internetit
Internet Fiber 30 Mbps​ 1,600​ Lekë 30 Mbps
Internet Fiber 60 Mbps​​ 2,100 Lekë​ 60 Mbps​

 1. Klientët e rinj mund të abonohen vetëm në periudhat 3 ose 6 muaj. Abonimi 1 mujor është i vlefshëm vetëm klientët ekzistues në paketën me parapagesë.
 2. Instalimi i shërbimit për kontratat 6 mujore është me vlerë 1,000 Lekë, ndërsa për ato 3 mujore është me vlerë 2,000 Lekë.
 3. Për klientët e rinj, pajisjet mund të përfitohen në dy mënyra:
  • Në përdorim, por duhet të paguajnë një garanci prej 3,000 Lekësh e cila u rikthehet në momentin e kthimit të tyre.
  • Me çmimin preferencial: Modem (Wifi) 5,000 Lekë.
 4. Afati për riabonim apo dorëzimin e pajisjeve është 24 muaj nga përfundimi i periudhës së abonimit 1, 3 ose 6 mujore.
 5. Klienti nuk mund ta ndryshojë paketën gjatë periudhës së parapagimit.
 6. Shërbimi i telefonisë fikse nuk ofrohet dhe nuk përfshihet në çmim e këtyre paketave.
 7. Cmimet e paketave përfshijnë TVSH.
Përditësuar: 23 Prill 2019