Paketa i+Fiks me Parapagim

MOS U SHQETËSO PËR KONTRATAT AFATGJATA

MERR INTERNET ME PARAPAGIM

Tani shërbimin e Internetit mund ta marrësh edhe për periudha 1, 3 apo 6 mujore. Parapaguaj totalin e pajtimit mujor të paketës për të gjithë periudhën e kontratës.

Paketa me Parapagesë Çmimi/Muaj Shpejtësia e Internetit
i+Fiks me Parapagesë 1,500 Lekë 8 Mbps
  1. Përveç periudhës së parapagimit, klientët e rinj në këtë paketë do të paguajnë një garanci prej 3,000 Lekësh e cila u rikthehet në momentin e mbylljes së kontratës.
  2. Abonimi 1 mujor është i vlefshëm vetëm klientët ekzistues në paketën me parapagesë. Klientët e rinj mund të abonohen vetëm në periudhat 3 ose 6 muaj.
  3. Shërbimi i telefonisë fikse nuk përfshihet.
  4. Pajisjet jepen në përdorim pa asnjë pagesë shtesë.
  5. Instalimi i shërbimit për këtë paketë është falas.
  6. Klienti nuk mund ta ndryshojë paketën gjatë periudhës së parapagimit.
  7. Klienti duhet të dorëzojë pajisjet në dyqan përpara përfundimit të kontratës. Nëse pajisjet nuk do të dorëzohen, aplikohet penalitet për çdo pajisje të marrë në përdorim.
  8. Afati për riabonim apo dorëzimin e pajisjeve është 30 ditë nga përfundimi i periudhës së abonimit 1, 3 ose 6 mujor.
  9. Kjo paketë është e vlefshme deri më 31 gusht 2017.
  10. Kjo paketë mund të përfitohet vetëm nga abonentët rezidencialë në Shëngjin, Durrës, Divjakë, Pogradec, Vlorë, Orikum, Himarë, Sarandë dhe Ksamil.
Përditësuar: 31 Maj 2017