Paketa i+Fiks Super 30

AT.jpg

Jo vetëm Internet...!

Zgjidh paketën e jashtëzakonshme i+Fiks Super 30 dhe zbulo shpejtësinë që të ka munguar gjithë këtë kohë!

Paketa i+Fiks Super Minuta kombëtare e ndërkombëtare Minuta brenda rrjetit Shpejtësia (Download/Upload) Çmimi Lekë/muaj IP
i+Fiks Super 30 300 2000 30 Mbps / 3 Mbps 2,999 Statike

1. Paketa mund të përfitohet nga të gjithë pajtimtarët e rinj apo ekzistues në të gjitha dyqanet e ALBtelecom dhe Eagle Mobile.

2. Modemi VDSL jepet në përdorim pa asnjë pagesë për kontratat 24 mujore, ndërsa çmimi standard i tij është 7,800 Lekë.

3. Minutat brenda rrjetit janë të vlefshme drejt të gjithë numrave ALBtelecom dhe Eagle Mobile.

4. Minutat kombëtare përfshijnë të gjithë operatorët kombëtarë (Vodafone, Telekom Albania, Plus dhe operatorët e tjerë fiksë), ndërsa minutat ndërkombëtare përfshijnë të gjithë operatorët fiksë e celularë në plot 20 shtete në mbarë botën: Itali, Greqi, Kosovë, Gjermani, Maqedoni, Mali i Zi, SHBA, Kanada, Francë, Turqi, Angli, Bullgari, Hungari, Rumani, Belgjikë, Kinë, Spanjë, Suedi, Poloni dhe Republika Çeke.

5. Për këtë paketë aplikohet politika e përdorimit të drejtë në rastin kur shërbimi i internetit do të përdoret për qëllime që bien ndesh me politikën e kompanisë.

6. Pajtimi mujor i telefonisë fikse përfshihet në çmimin e paketës.

7. Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohet sipas skemës 1+1 sekonda.

8. Kohëzgjatja minimale e kontratës është 12 muaj dhe penaliteti në rast ndërprerjeje të parakohëshme të kësaj kontrate është 10,000 Lekë i përpjestuar me muajt e mbetur të kontratës.

9. Çmimi i mësipërm përfshin TVSH.

 

Për më shumë informacion, kontakto me Shërbimin e Klientit në 123.

1. Paketa mund të përfitohet nga të gjithë pajtimtarët e rinj apo ekzistues në të gjitha dyqanet e ALBtelecom dhe Eagle Mobile.

2. Modemi VDSL jepet në përdorim pa asnjë pagesë për kontratat 24 mujore, ndërsa çmimi standard i tij është 7,800 Lekë.

3. Minutat brenda rrjetit janë të vlefshme drejt të gjithë numrave ALBtelecom dhe Eagle Mobile.

4. Minutat kombëtare përfshijnë të gjithë operatorët kombëtarë (Vodafone, Telekom Albania, Plus dhe operatorët e tjerë fiksë), ndërsa minutat ndërkombëtare përfshijnë të gjithë operatorët fiksë e celularë në plot 20 shtete në mbarë botën: Itali, Greqi, Kosovë, Gjermani, Maqedoni, Mali i Zi, SHBA, Kanada, Francë, Turqi, Angli, Bullgari, Hungari, Rumani, Belgjikë, Kinë, Spanjë, Suedi, Poloni dhe Republika Çeke.

5. Për këtë paketë aplikohet politika e përdorimit të drejtë në rastin kur shërbimi i internetit do të përdoret për qëllime që bien ndesh me politikën e kompanisë.

6. Pajtimi mujor i telefonisë fikse përfshihet në çmimin e paketës.

7. Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohet sipas skemës 1+1 sekonda.

8. Kohëzgjatja minimale e kontratës është 12 muaj dhe penaliteti në rast ndërprerjeje të parakohëshme të kësaj kontrate është 10,000 Lekë i përpjestuar me muajt e mbetur të kontratës.

9. Çmimi i mësipërm përfshin TVSH.

 

Për më shumë informacion, kontakto me Shërbimin e Klientit në 123.

Përditësuar: 26 Shtator 2016