Kodi i Sjelljes

lundroni-te-sigurte.jpg

Ky Kod Sjelljeje është përgatitur në rnbështetje me Ligjin "Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve", "Planin e Veprimit për fëmijë 2012 -2015" miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 182 datë 13.03.2012, legjislacionin shqiptar në fuqi dhe praktikën më të mirë evropiane në këtë drejtim; "Parimet për Rrjete Sociale më të Sigurta për vendet e BE-së", të Komisionit Evropian publikuar në Shkurt të vitit 2009 si dhe dokumentin "Kuadri Evropian për një përdorim më të sigurt të Celularit nga Adoleshentët dhe Fëmijët", nënshkruar nga operatorë të ndryshëm në Evropë, në Shkurt të vitit 2007.

Shkarkoni të plotë dokumentin e firmosur nga drejtuesit e kompanive të telekomunikacionit në vend.

Përditësuar: 26 Shtator 2016