Paketa IPTV Tring me Parapagim

AT-Summer-House_&Article (3).jpg

Zgjate internetin sa ke pushimet!

Tani shërbimin e IPTV-së mund ta marrësh edhe për periudha 3 apo 6 mujore.
Parapaguaj totalin e pajtimit mujor të paketës së përzgjedhur për të gjithë periudhën e kontratës dhe merr shërbimin e dëshiruar.

Paketa me Parapagesë Çmimi/Muaj Shpejtësia e Internetit Përmbajtja TV
IPTV​ me Parapagim Tring Bazë​ 2,200 Lekë​ 8 Mbps​ Tring bazë​
IPTV​ me Parapagim Tring Bazë + Sport​ 2,500 Lekë​ 8 Mbps​ Tring bazë +
Sport​

 1. Klientët e rinj mund të abonohen vetëm në periudhat 3 ose 6 muaj. Abonimi 1 mujor është i vlefshëm vetëm klientët ekzistues në paketën me parapagesë.
 2. Instalimi i shërbimit për kontratat 6 mujore është falas, ndërsa për ato 3 mujore është me vlerë 3,000 Lekë.
 3. Per klientet e rinj pajisjet mund të përfitohen në dy mënyra: 
  • Në përdorim, por duhet të paguajnë një garanci prej 3,000 Lekësh e cila u rikthehet në momentin e kthimit të tyre;
  • Me çmimin preferencial: Modem ADSL (WIFI) 2000 Lekë dhe Dekoder IPTV 6000 Lekë.
 4. Ne rastin e pajisjeve në përdorim; Klienti duhet të dorëzojë pajisjet në dyqan përpara përfundimit të kontratës. Nëse pajisjet nuk do të dorëzohen, aplikohet penalitet për çdo pajisje të marrë në përdorim.
 5. Afati për riabonim apo dorëzimin e pajisjeve është 30 ditë nga përfundimi i periudhës së abonimit 1, 3 ose 6 mujor.
 6. Klienti nuk mund ta ndryshojë paketën gjatë periudhës së parapagimit.
 7. Shërbimi i telefonisë fikse nuk ofrohet dhe nuk përfshihet në çmim e ketyre paketave.
 8. Përveç paketës së përzgjedhur TV të Tring, në paketat IPTV përfitohen falas edhe kanalet RTSH.
 9. Kjo ofertë është e vlefshme per nje periudhe te limituar.
 10. Cmimet e paketave përfshijnë TVSH.
Nr. TRING Bazë Nr. TRING Bazë + Sport Nr. TRING e Plotë
1 INFO 1 INFO 1 INFO
2 Vizion + 2 Vizion + 2 Vizion +
3 KlanHD 3 KlanHD 3 KlanHD
4 KlanPlus 4 KlanPlus 4 KlanPlus
5 TVSH 5 TVSH 5 TVSH
6 RTV Ora Tring 6 RTV Ora Tring 6 RTV Ora Tring
7 FAX News 7 FAX News 7 FAX News
8 ABC News Tring 8 ABC News Tring 8 ABC News Tring
9 Living 9 Living 9 Living
10 JollyHD 10 JollyHD 10 JollyHD
11 News 24 11 News 24 11 News 24
12 SMILE 12 SMILE 12 SMILE
14 Kanali7 14 Kanali7 13 Muse
15 Mediaset Italia 15 Mediaset Italia 14 Kanali7
16 CLICK 16 CLICK 15 Mediaset Italia
17 Tring Shqip 17 Tring Shqip 16 CLICK
18 TTring 18 TTring 17 Tring Shqip
19 Tip TV 19 Tip TV 18 TTring
20 Kids 20 Kids 19 Tip TV
22 Tring Max 22 Tring Max 20 Kids
23 Tring Life 23 Tring Life 21 Tring Super
25 Fantasy 25 Fantasy 22 Tring Max
26 Kanal D Drama 26 Kanal D Drama 23 Tring Life
27 Euro Channel 27 Euro Channel 24 Tring Comedy
30 TVWorld 30 TVWorld 25 Fantasy
33 English Club 33 English Club 26 Kanal D Drama
36 Folklorit TV 36 Folklorit TV 27 Euro Channel
37 BBF 37 BBF 28 Tring History
39 Elrodi 39 Elrodi 29 Tring Planet
40 Frame TV 40 Frame TV 30 TVWorld
41 Club TV 41 Club TV 31 Travel Channel
42 Tirana TV 42 Tirana TV 32 Real Time
43 Apollon TV 43 Apollon TV 33 English Club
44 RTK 44 RTK 34 RTSH Film
45 KTV 45 KTV 35 RTSH Muzik
46 RTV 21 46 RTV 21 36 Folklorit TV
47 RTV 21 Plus 47 RTV 21 Plus 37 BBF
48 TV Klan Kosova 48 TV Klan Kosova 38 Folk Plus
49 Klan Macedonia Tring 49 Klan Macedonia Tring 39 Elrodi
50 Report TV 50 Report TV 40 Frame TV
51 TsportNews 51 TsportNews 41 Club TV
56 City TV 52 Sport 1 HD 42 Tirana TV
57 TRT World 53 Sport 2 HD 43 Apollon TV
58 RAI 1 54 Sport 3 HD 44 RTK
59 RAI 2 55 Sport 4 HD 45 KTV
62 Rete4 56 City TV 46 RTV 21
63 Canale 5 57 TRT World 47 RTV 21 Plus
64 Italia 1 58 RAI 1 48 TV Klan Kosova
67 La 7 59 RAI 2 49 Klan Macedonia Tring
70 EuroStar 62 Rete4 50 Report TV
71 Euro D 63 Canale 5 51 TsportNews
72 ANT1 64 Italia 1 52 Sport 1 HD
75 Hayat Plus 67 La 7 53 Sport 2 HD
77 France 24 EN 70 EuroStar 54 Sport 3 HD
79 TV5 Monde 71 Euro D 55 Sport 4 HD
82 Super RTL 72 ANT1 56 City TV
83 RTL 2 75 Hayat Plus 57 TRT World
87 ZDF HD 77 France 24 EN 58 RAI 1
90 EuroNews 79 TV5 Monde 59 RAI 2
92 BBC WORLD 82 Super RTL 60 RAI 3
93 CNN 83 RTL 2 61 Rai Gulp
94 Deutche Welle 87 ZDF HD 62 Rete4
96 Al Jazeera Balkan 90 EuroNews 63 Canale 5
101 Fine Living 92 BBC WORLD 64 Italia 1
102 Food Network 93 CNN 65 Rai News 24
104 Cartoon Network 94 Deutche Welle 66 Rai Storia
107 Desire 96 Al Jazeera Balkan 67 La 7
113 Adria Net 101 Fine Living 68 NTV
114 Zjarr Tv 102 Food Network 69 ATV Avrupa
115 ORA News Tring 104 Cartoon Network 70 EuroStar
116 Shenja TV 107 Desire 71 Euro D
117 Real TV 113 Adria Net 72 ANT1
118 HITV 114 Zjarr Tv 73 BN Music
119 RTSH Kuvend 115 ORA News Tring 74 OBN ID
121 3 Plus 116 Shenja TV 75 Hayat Plus
200 RTSH 1 HD 117 Real TV 76 Hayat Folk
201 RTSH 2 HD 118 HITV 77 France 24 EN
202 RTSH 3 HD 119 RTSH Kuvend 78 France 24 FR
203 RTSH Sport HD 121 3 Plus 79 TV5 Monde
204 RTSH Muzike 200 RTSH 1 HD 80 Arte HD
205 RTSH Film 201 RTSH 2 HD 81 RTL
206 RTSH Shqip 202 RTSH 3 HD 82 Super RTL
207 RTSH 24 203 RTSH Sport HD 83 RTL 2
209 RTV Korça 204 RTSH Muzike 84 RTL Nitro
210 RTV Gjirokastra 205 RTSH Film 85 Vox ID
214 RTSH Shkolle 206 RTSH Shqip 86 DAS Erste
    207 RTSH 24 87 ZDF HD
    209 RTV Korça 88 TVE
    210 RTV Gjirokastra 89 RTP International
    214 RTSH Shkolle 90 EuroNews
        91 CNBC Europe
        92 BBC WORLD
        93 CNN
        94 Deutche Welle
        95 Al Jazeera INT
        96 Al Jazeera Balkan
        97 RT
        98 Fashion Europe HD
        99 Fashion ONE
        101 Fine Living
        102 Food Network
        103 Luxe TV
        104 Cartoon Network
        105 Boomerang
        106 Bunga Bunga
        107 Desire
        108 Bizarre
        113 Adria Net
        114 Zjarr Tv
        115 ORA News Tring
        116 Shenja TV
        117 Real TV
        118 HITV
        119 RTSH Kuvend
        120 RTSH Sport
        121 3 Plus
        200 RTSH 1 HD
        201 RTSH 2 HD
        202 RTSH 3 HD
        203 RTSH Sport HD
        204 RTSH Muzike
        205 RTSH Film
        206 RTSH Shqip
        207 RTSH 24
        209 RTV Korça
        210 RTV Gjirokastra
        214 RTSH Shkolle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përditësuar: 31 Maj 2017