Paketat SuperMiks  FIBËR - IPTV Digitalb

Supermiks IPTV_Article.png
Me Paketat SuperMiks Fibër IPTV me kanalet Digitalb, krijo kombinimin që të përshtatet duke zgjedhur Internetin më të shpejtë me teknologjinë e fibrës optike!

Internet me fibër, IPTV e telefoni fikse, së bashku me një çmim të pakrahasueshëm!

SuperMiks Fibër IPTV Digitalb
Shpejtësia e Internetit (shkarkim)​ Digitalb Fillestare Digitalb Familjare Digitalb Premium
8 Mbps 1,900 Lekë 2,500 Lekë 3,700 Lekë
16 Mbps 2,600 Lekë 3,000 Lekë 4,200 Lekë
30 Mbps 3,200 Lekë 3,600 Lekë 4,800 Lekë
50 Mbps 3,700 Lekë 4,100 Lekë 5,300 Lekë
100 Mbps 4,300 Lekë 4,700 Lekë 5,900 Lekë

*Te gjitha paketat SuperMiks Fiber mund te perfitohen me 2000 minuta brenda rrjetit FALAS.

Për të patur pjesë të platformës pesë kanale shtesë, mjafton të aktivizosh Paketën shtesë Klan:

Paketa Shtesë Cmimi Përfitime
Paketa Klan 80 Lekë/muaj Klan HD, Klan +, ABC News, Klan Maqedonia, Klan Music

Nëse të duhen edhe minuta kombëtare e ndërkombëtare për fiksin tënd, zgjidh një nga dy paketat Fiks Ekstra:

Fiks Ekstra 1 Fiks Ekstra 2
1000 minuta drejt ALBtelecom Mobile & Fiks 1000 minuta drejt ALBtelecom Mobile & Fiks​
100 minuta kombëtare e ndërkombëtare​ 200 minuta kombëtare e ndërkombëtare​​
300 Lekë 500 Lekë
 1. Shërbimet paguhen lehtësisht e muaj pas muaji nëpërmjet faturës së telefonisë fikse të ALBtelecom; pra, të dyja shërbimet paguhen në një faturë.
 2. Paketat SuperMix me teknologjine Fiber mund të përfitohen nga të gjithë pajtimtarët e rinj apo ekzistues në të gjitha dyqanet e ALBtelecom ne zonat ku ka mbulim rrjeti.
 3. Instalimi për të gjithë abonentët e rinj në paketat ALBtv Fiber eshte 3000 leke.
 4. Për Klientët e rinj në SuperMix Fiber, modemi jepet në përdorim pa asnjë pagesë shtesë.
 5. Për Klientët e rinj në ALBtv me kontrata 24 mujore dekoderi IPTV jepet në përdorim pa asnjë pagesë shtesë.
 6. Shërbimi internet në paketat SuperMix Fiber mund të ofrohet nëpërmjet IP statike ose dinamike.
 7. Ngarkimi (upload) për paketat ALBtv është: 1 Mbps për paketat me shpejtësi 8/16 Mbps; 5 Mbps për paketat me shpejtësi 30/50 Mbps; 10 Mbps për paketat me shpejtësi 100 Mbps.
 8. Për paketat me shpejtësi 30, 50 dhe 100 Mbps aplikohet politika e përdorimit të drejtë të internetit ne nivelin 500 GB/muaj. Pas ketij vellimi, shpejtesia e internetit do te jete 8 Mbps pa limit. Ky detaj nuk ndikon në cilësinë e shërbimit IPTV, nëse keni bërë një kombinim të tillë. Nëse do të kesh internet pa limit, për vetëm 500 Lekë më shumë, aktivizo Paketën “Internet Pa Limit” në çdo dyqan ALBtelecom.
 9. Pajtimi mujor i telefonisë fikse përfshihet në çmimin e paketës.
 10. Minutat brënda rrjetit  janë të vlefshme drejt të gjithë numrave ALBtelecom Fiks e Mobile.
 11. Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohen sipas skemës 1+1 sekonda.
 12. Per paketat ALBtv, kohëzgjatja maksimale e kontratës është 24 muaj dhe penaliteti në rast ndërprerjeje të parakohëshme të kësaj kontrate është 10,000 Lekë i përpjestuar me muajt e mbetur të kontratës.
 13. Çmimet e paketave përfshijnë TVSH.
 • Në momentin që do të aktivizohet kjo paketë, abonenti do të përfitojë 5 kanalet Klan HD, Klan Plus, ABC News, Klan Maqedonia dhe Klan Music, në kanalet numër 300, 301, 302, 303 dhe 304.
 • Afati i paketës lidhet me afatin e kontratës së produktit baze të klientit.
 • Pas aktivizimit, paketa rinovohet automatikisht çdo fillim muaji.
 • E njëjta paketë nuk mund të aktivizohet dy herë në të njëjtën periudhë.
 • Çaktivizimi i paketës mund të bëhet lehtësisht në çdo dyqan ALBtelecom me kërkesë të abonentit e pa asnjë penalitet.
 • Pajtimi mujor i paketës aplikohet i plotë, pavarësisht datës së aktivizimit ose çaktivizimit të saj.
 • Kjo paketë është e vlefshme për të gjithë abonentët e rinj ose ekzistues në paketat IPTV.
 • Minutat brenda rrjetit  janë të vlefshme drejt të gjithë numrave ALBtelecom Fiks e Mobile.
 • Minutat jashtë rrjetit janë të vlefshme drejt operatoreve kombëtare fiksë të tjerë, operatorëve celularë kombëtarë (Vodafone, Telekom Albania), si edhe drejt operatorëve ndërkombëtare në Itali, Greqi, Kosovë, Gjermani, Maqedoni, Mali i Zi, SHBA, Kanada, Francë, Turqi, Angli, Bullgari, Hungari, Rumani, Belgjikë, Kinë, Spanjë, Suedi, Poloni dhe Republika Çeke
 • Paketat Ekstra mund të shtohen mbi kontratat aktive të paketave Super Miks.
 • Klienti duhet të nënshkruajë aneksin përkatës ku përcaktohet edhe paketa e përzgjedhur.
 • Afati i paketës lidhet me afatin e kontratës së produktit bazë të klientit.
 • Pas aktivizimit, paketa rinovohet automatikisht çdo fillim muaji.
 • Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohet sipas skemës 1+1 sekonda.
 • E njëjta paketë nuk mund të aktivizohet dy herë në të njëjtën periudhë
 • Pajtimi mujor i paketave Fiks Ekstra aplikohet i plotë në aktivizim ose çaktivizim.
 • Çmimet e paketave përfshijnë TVSH.
Përditësuar: 28 Shkurt 2019