Paketat SuperMiks  FIBËR - IPTV Tring

Me Paketat SuperMiks Fibër IPTV me kanalet Tring, krijo kombinimin që të përshtatet duke zgjedhur Internetin më të shpejtë me teknologjinë e fibrës optike!

Internet me fibër, IPTV e telefoni fikse, së bashku me një çmim të pakrahasueshëm!

SuperMiks Fibër IPTV Tring
Shpejtësia e Internetit (shkarkim)​ Tring Bazë Tring Bazë + Sport Tring e Plotë
8 Mbps 1,900 Lekë 2,500 Lekë 3,000 Lekë
16 Mbps 2,600 Lekë 3,000 Lekë 3,500 Lekë
30 Mbps 3,200 Lekë 3,600 Lekë 3,900 Lekë
50 Mbps 3,700 Lekë 4,100 Lekë 4,400 Lekë
100 Mbps 4,300 Lekë 4,700 Lekë 5,000 Lekë

*Te gjitha paketat SuperMiks Fiber mund te perfitohen me 2000 minuta brenda rrjetit FALAS.

Nëse të duhen edhe minuta kombëtare e ndërkombëtare për fiksin tënd, zgjidh një nga dy paketat Fiks Ekstra:

Fiks Ekstra 1 Fiks Ekstra 2
1000 minuta drejt ALBtelecom Mobile & Fiks 1000 minuta drejt ALBtelecom Mobile & Fiks​
100 minuta kombëtare e ndërkombëtare​ 200 minuta kombëtare e ndërkombëtare​​
300 Lekë 500 Lekë
Renditja TRING BAZË Renditja TRING BAZË + Sport Renditja TRING E PLOTË
1 INFO 1 INFO 1 INFO
2 Vizion + 2 Vizion + 2 Vizion +
3 KlanHD 3 KlanHD 3 KlanHD
4 KlanPlus 4 KlanPlus 4 KlanPlus
5 TVSH 5 TVSH 5 TVSH
6 ORA NEWS 6 ORA NEWS 6 ORA NEWS
7 FAX News 7 FAX News 7 FAX News
8 ABC news 8 ABC news 8 ABC news
9 Living 9 Living 9 Living
10 JollyHD 10 JollyHD 10 JollyHD
11 3 Plus 11 3 Plus 11 3 Plus
13 SMILE 13 SMILE 12 SMILE
14 Kanali7 14 Kanali7 13 Muse
15 Mediaset Italia 15 Mediaset Italia 14 Kanali7
16 CLICK 16 CLICK 15 Mediaset Italia
17 Tring Shqip 17 Tring Shqip 16 CLICK
18 TTring 18 TTring 17 Tring Shqip
19 Tip TV 19 Tip TV 18 TTring
21 Kids 21 Kids 19 Tip TV
22 Tring Max 22 Tring Max 20 Kids
24 Tring Life 24 Tring Life 21 Tring Super
25 Fantasy 25 Fantasy 22 Tring Max
28 Euro Channel 28 Euro Channel 23 Tring Life
31 TVWorld 31 TVWorld 24 Tring Comedy
34 English Club 34 English Club 25 Fantasy
35 Folklorit TV 35 Folklorit TV 26 Euro Channel
37 BBF 37 BBF 27 Tring History
38 Elrodi 38 Elrodi 28 Tring Planet
39 Frame TV 39 Frame TV 29 TVWorld
40 Club TV 40 Club TV 30 Travel Channel
41 Tirana TV 41 Tirana TV 31 Real Time
42 Adria Net 42 Adria Net 32 English Club
43 Apollon TV 43 Apollon TV 33 RTSH Film
44 RTK 44 RTK 34 RTSH Muzik
45 KTV 45 KTV 35 Folklorit TV
46 RTV 21 46 RTV 21 36 BBF
47 RTV 21 Plus 47 RTV 21 Plus 37 Folk Plus
48 TV Klan Kosova 48 TV Klan Kosova 38 Elrodi
50 RTSH Kuvend 50 RTSH Kuvend 39 Frame TV
55 TsportNews 51 TsportNews 40 Club TV
56 City TV 52 Sport 1 HD 41 Tirana TV
57 TRT World 53 Sport 2 HD 42 Adria Net
58 RAI 1 54 Sport 3 HD 43 Apollon TV
61 RAI 2 55 Sport 4 HD 44 RTK
62 Rete4 56 City TV 45 KTV
63 Canale 5 57 TRT World 46 RTV 21
66 Italia 1 58 RAI 1 47 RTV 21 Plus
69 La 7 61 RAI 2 48 TV Klan Kosova
70 EuroStar 62 Rete4 49 RTSH Kuvend
71 Euro D 63 Canale 5 50 RTSH Sport
74 ANT1 66 Italia 1 51 TsportNews
76 Hayat Plus 69 La 7 52 Sport 1 HD
78 France 24 EN 70 EuroStar 53 Sport 2 HD
81 TV5 Monde 71 Euro D 54 Sport 3 HD
82 Super RTL 74 ANT1 55 Sport 4 HD
86 RTL 2 76 Hayat Plus 56 City TV
89 ZDF HD 78 France 24 EN 57 TRT World
91 EuroNews 81 TV5 Monde 58 RAI 1
92 BBC WORLD 82 Super RTL 59 RAI 2
93 CNN 86 RTL 2 60 RAI 3
95 Deutche Welle 89 ZDF HD 61 Rai Gulp
99 Al Jazeera Balkan 91 EuroNews 62 Rete4
100 World Fashion TV 92 BBC WORLD 63 Canale 5
101 Fine Living 93 CNN 64 Italia 1
103 Food Network 95 Deutche Welle 65 Rai News 24
106 Cartoon Network 99 Al Jazeera Balkan 66 Rai Storia
112 Desire 100 World Fashion TV 67 La 7
113 Zjarr Tv 101 Fine Living 68 NTV
114 RTV ORA 103 Food Network 69 ATV Avrupa
115 Shenja TV 106 Cartoon Network 70 EuroStar
116 Real TV 112 Desire 71 Euro D
117 HITV 113 Zjarr Tv 72 ANT1
200 RTSH 1 HD 114 RTV ORA 73 BN Music
201 RTSH 2 HD 115 Shenja TV 74 OBN ID
202 RTSH 3 HD 116 Real TV 75 Hayat Plus
203 RTSH Sport HD 117 HITV 76 Hayat Folk
204 RTSH Muzike 200 RTSH 1 HD 77 France 24 EN
205 RTSH Film 201 RTSH 2 HD 78 France 24 FR
206 RTSH Shqip 202 RTSH 3 HD 79 TV5 Monde
207 RTSH 24 203 RTSH Sport HD 80 Arte HD
209 RTV Korça 204 RTSH Muzike 81 RTL
210 RTV Gjirokastra 205 RTSH Film 82 Super RTL
214 RTSH Shkolla 206 RTSH Shqip 83 RTL 2
    207 RTSH 24 84 RTL Nitro
    209 RTV Korça 85 Vox ID
    210 RTV Gjirokastra 86 DAS Erste
    214 RTSH Shkolla 87 ZDF HD
        88 TVE
        89 RTP International
        90 EuroNews
        91 CNBC Europe
        92 BBC WORLD
        93 CNN
        94 Deutche Welle
        95 Al Jazeera INT
        96 Al Jazeera Balkan
        97 RT
        98 Fashion Europe HD
        99 Fashion ONE
        100 World Fashion TV
        101 Fine Living
        102 Food Network
        103 Luxe TV
        104 Cartoon Network
        105 Boomerang
        106 Bunga Bunga
        107 Desire
        112 Bizarre
        113 Zjarr Tv
        114 RTV ORA
        115 Shenja TV
        116 Real TV
        117 HITV
        200 RTSH 1 HD
        201 RTSH 2 HD
        202 RTSH 3 HD
        203 RTSH Sport HD
        204 RTSH Muzike
        205 RTSH Film
        206 RTSH Shqip
        207 RTSH 24
        209 RTV Korça
        210 RTV Gjirokastra
        214 RTSH Shkolla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Shërbimet paguhen lehtësisht e muaj pas muaji nëpërmjet faturës së telefonisë fikse të ALBtelecom; pra, të dyja shërbimet paguhen në një faturë.
 2. Paketat SuperMix me teknologjine Fiber mund të përfitohen nga të gjithë pajtimtarët e rinj apo ekzistues në të gjitha dyqanet e ALBtelecom ne zonat ku ka mbulim rrjeti.
 3. Instalimi për të gjithë abonentët e rinj në paketat ALBtv Fiber eshte 3000 leke.
 4. Për Klientët e rinj në SuperMix Fiber, modemi jepet në përdorim pa asnjë pagesë shtesë.
 5. Për Klientët e rinj në ALBtv me kontrata 24 mujore dekoderi IPTV jepet në përdorim pa asnjë pagesë shtesë.
 6. Ndeshjet e Champions League do të mund të ndiqen ekluzivisht nga abonentët e ALBtelecom duke përzgjedhur midis paketave të listuara.
 7. Shërbimi internet në paketat SuperMix Fiber mund të ofrohet nëpërmjet IP statike ose dinamike.
 8. Ngarkimi (upload) për paketat ALBtv është: 1 Mbps për paketat me shpejtësi 8/16 Mbps; 5 Mbps për paketat me shpejtësi 30/50 Mbps; 10 Mbps për paketat me shpejtësi 100 Mbps.
 9. Për paketat me shpejtësi 30, 50 dhe 100 Mbps aplikohet politika e përdorimit të drejtë të internetit ne nivelin 500 GB/muaj. Pas ketij vellimi, shpejtesia e internetit do te jete 8 Mbps pa limit. Ky detaj nuk ndikon në cilësinë e shërbimit IPTV, nëse keni bërë një kombinim të tillë. Nëse do të kesh internet pa limit, për vetëm 500 Lekë më shumë, aktivizo Paketën “Internet Pa Limit” në çdo dyqan ALBtelecom.
 10. Pajtimi mujor i telefonisë fikse përfshihet në çmimin e paketës.
 11. Minutat brënda rrjetit  janë të vlefshme drejt të gjithë numrave ALBtelecom Fiks e Mobile.
 12. Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohen sipas skemës 1+1 sekonda.
 13. Per paketat ALBtv, kohëzgjatja maksimale e kontratës është 24 muaj dhe penaliteti në rast ndërprerjeje të parakohëshme të kësaj kontrate është 10,000 Lekë i përpjestuar me muajt e mbetur të kontratës.
 14. Çmimet e paketave përfshijnë TVSH.
 • Minutat brenda rrjetit  janë të vlefshme drejt të gjithë numrave ALBtelecom Fiks e Mobile.
 • Minutat jashtë rrjetit janë të vlefshme drejt operatoreve kombëtare fiksë të tjerë, operatorëve celularë kombëtarë (Vodafone, Telekom Albania), si edhe drejt operatorëve ndërkombëtare në Itali, Greqi, Kosovë, Gjermani, Maqedoni, Mali i Zi, SHBA, Kanada, Francë, Turqi, Angli, Bullgari, Hungari, Rumani, Belgjikë, Kinë, Spanjë, Suedi, Poloni dhe Republika Çeke
 • Paketat Ekstra mund të shtohen mbi kontratat aktive të paketave Super Miks.
 • Klienti duhet të nënshkruajë aneksin përkatës ku përcaktohet edhe paketa e përzgjedhur.
 • Afati i paketës lidhet me afatin e kontratës së produktit bazë të klientit.
 • Pas aktivizimit, paketa rinovohet automatikisht çdo fillim muaji.
 • Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohet sipas skemës 1+1 sekonda.
 • E njëjta paketë nuk mund të aktivizohet dy herë në të njëjtën periudhë
 • Pajtimi mujor i paketave Fiks Ekstra aplikohet i plotë në aktivizim ose çaktivizim.
 • Çmimet e paketave përfshijnë TVSH.
Përditësuar: 28 Shkurt 2019