Paketat SuperMiks - IPTV Tring

SUPERMIX_Article-Banner-870x155_Graphic_al.jpg.png

Me Paketat SuperMiks IPTV me kanalet Tring, krijo kombinimin që të përshtatet duke zgjedhur mes Internetit, IPTV-së dhe Fiksit, së bashku me një çmim të pakrahasueshëm!

Paketat SuperMiks
Shpejtësia e Internetit (shkarkim)​ Tring Bazë Tring Bazë + Sport Tring e Plotë
8 Mbps 1,800 Lekë 2,400 Lekë 2,900 Lekë
16 Mbps 2,500 Lekë 2,900 Lekë 3,400 Lekë
30 Mbps 3,100 Lekë 3,500 Lekë 3,800 Lekë
50 Mbps 3,600 Lekë 4,000 Lekë 4,300 Lekë
100 Mbps 4,200 Lekë 4,600 Lekë 4,900 Lekë

*Te gjitha paketat SuperMiks mund te perfitohen me 2000 minuta brenda rrjetit FALAS.

Dhe nëse të duhen edhe minuta kombëtare e ndërkombëtare për fiksin tënd, zgjidh një nga dy paketat Fiks Ekstra:

Fiks Ekstra 1 Fiks Ekstra 2
1000 minuta drejt ALBtelecom Mobile & Fiks 1000 minuta drejt ALBtelecom Mobile & Fiks​
100 minuta kombëtare e ndërkombëtare​ 200 minuta kombëtare e ndërkombëtare​​
300 Lekë 500 Lekë

Renditja TRING BAZË Renditja TRING MEDIUM Renditja TRING E PLOTË
1 INFO 1 INFO 1 INFO
2 Vizion + 2 Vizion + 2 Vizion +
3 KlanHD 3 KlanHD 3 KlanHD
4 KlanPlus 4 KlanPlus 4 KlanPlus
5 TVSH 5 TVSH 5 TVSH
6 ORA NEWS 6 ORA NEWS 6 ORA NEWS
7 FAX News 7 FAX News 7 FAX News
8 Living 8 Living 8 Living
9 JollyHD 9 JollyHD 9 JollyHD
10 3 Plus 10 3 Plus 10 3 Plus
11 SMILE 11 SMILE 11 SMILE
13 Kanali7 13 Kanali7 12 Muse
14 Mediaset Italia 14 Mediaset Italia 13 Kanali7
15 CLICK 15 CLICK 14 Mediaset Italia
16 Tring Shqip 16 Tring Shqip 15 CLICK
17 TTring 17 TTring 16 Tring Shqip
18 Tip TV 18 Tip TV 17 TTring
19 Kids 19 Kids 18 Tip TV
21 Tring Max 21 Tring Max 19 Kids
22 Tring Life 22 Tring Life 20 Tring Super
24 Fantasy 24 Fantasy 21 Tring Max
25 Euro Channel 25 Euro Channel 22 Tring Life
28 TVWorld 28 TVWorld 23 Tring Comedy
31 English Club 31 English Club 24 Fantasy
34 Folklorit TV 34 Folklorit TV 25 Euro Channel
35 BBF 35 BBF 26 Tring History
37 Elrodi 37 Elrodi 27 Tring Planet
38 Frame TV 38 Frame TV 28 TVWorld
39 Club TV 39 Club TV 29 Travel Channel
40 Tirana TV 40 Tirana TV 30 Real Time
41 Adria Net 41 Adria Net 31 English Club
42 Apollon TV 42 Apollon TV 32 RTSH Film
43 RTK 43 RTK 33 RTSH Muzik
44 KTV 44 KTV 34 Folklorit TV
45 RTV 21 45 RTV 21 35 BBF
46 RTV 21 Plus 46 RTV 21 Plus 36 Folk Plus
47 TV Klan Kosova 47 TV Klan Kosova 37 Elrodi
48 RTSH Kuvend 48 RTSH Kuvend 38 Frame TV
50 TsportNews 50 TsportNews 39 Club TV
55 City TV 51 Sport 1 HD 40 Tirana TV
56 TRT World 52 Sport 2 HD 41 Adria Net
57 RAI 1 53 Sport 3 HD 42 Apollon TV
58 RAI 2 54 Sport 4 HD 43 RTK
61 Rete4 55 City TV 44 KTV
62 Canale 5 56 TRT World 45 RTV 21
63 Italia 1 57 RAI 1 46 RTV 21 Plus
66 La 7 58 RAI 2 47 TV Klan Kosova
69 EuroStar 61 Rete4 48 RTSH Kuvend
70 Euro D 62 Canale 5 49 RTSH Sport
71 ANT1 63 Italia 1 50 TsportNews
74 Hayat Plus 66 La 7 51 Sport 1 HD
76 France 24 EN 69 EuroStar 52 Sport 2 HD
78 TV5 Monde 70 Euro D 53 Sport 3 HD
81 Super RTL 71 ANT1 54 Sport 4 HD
82 RTL 2 74 Hayat Plus 55 City TV
86 ZDF HD 76 France 24 EN 56 TRT World
89 EuroNews 78 TV5 Monde 57 RAI 1
91 BBC WORLD 81 Super RTL 58 RAI 2
92 CNN 82 RTL 2 59 RAI 3
93 Deutche Welle 86 ZDF HD 60 Rai Gulp
95 Al Jazeera Balkan 89 EuroNews 61 Rete4
99 World Fashion TV 91 BBC WORLD 62 Canale 5
100 Fine Living 92 CNN 63 Italia 1
101 Food Network 93 Deutche Welle 64 Rai News 24
103 Cartoon Network 95 Al Jazeera Balkan 65 Rai Storia
106 Desire 99 World Fashion TV 66 La 7
112 Zjarr Tv 100 Fine Living 67 NTV
113 RTV ORA 101 Food Network 68 ATV Avrupa
114 Shenja TV 103 Cartoon Network 69 EuroStar
115 Real TV 106 Desire 70 Euro D
116 HITV 112 Zjarr Tv 71 ANT1
200 RTSH 1 HD 113 RTV ORA 72 BN Music
201 RTSH 2 HD 114 Shenja TV 73 OBN ID
202 RTSH 3 HD 115 Real TV 74 Hayat Plus
203 RTSH Sport HD 116 HITV 75 Hayat Folk
204 RTSH Muzike 200 RTSH 1 HD 76 France 24 EN
205 RTSH Film 201 RTSH 2 HD 77 France 24 FR
206 RTSH Shqip 202 RTSH 3 HD 78 TV5 Monde
207 RTSH 24 203 RTSH Sport HD 79 Arte HD
209 RTV Korça 204 RTSH Muzike 80 RTL
210 RTV Gjirokastra 205 RTSH Film 81 Super RTL
    206 RTSH Shqip 82 RTL 2
    207 RTSH 24 83 RTL Nitro
    209 RTV Korça 84 Vox ID
    210 RTV Gjirokastra 85 DAS Erste
        86 ZDF HD
        87 TVE
        88 RTP International
        89 EuroNews
        90 CNBC Europe
        91 BBC WORLD
        92 CNN
        93 Deutche Welle
        94 Al Jazeera INT
        95 Al Jazeera Balkan
        96 RT
        97 Fashion Europe HD
        98 Fashion ONE
        99 World Fashion TV
        100 Fine Living
        101 Food Network
        102 Luxe TV
        103 Cartoon Network
        104 Boomerang
        105 Bunga Bunga
        106 Desire
        107 Bizarre
        112 Zjarr Tv
        113 RTV ORA
        114 Shenja TV
        115 Real TV
        116 HITV
        200 RTSH 1 HD
        201 RTSH 2 HD
        202 RTSH 3 HD
        203 RTSH Sport HD
        204 RTSH Muzike
        205 RTSH Film
        206 RTSH Shqip
        207 RTSH 24 Lajme
        209 RTV Korça
        210 RTV Gjirokastra

 

 

 • Shërbimet paguhen lehtësisht e muaj pas muaji nëpërmjet faturës së telefonisë fikse të ALBtelecom; pra, të dyja shërbimet paguhen në një faturë.
 • Paketat ALBtv mund të përfitohen nga të gjithë pajtimtarët e rinj apo ekzistues në të gjitha dyqanet e ALBtelecom.
 • Tarifa e instalimit për pajtimtarët e rinj të cilët përzgjedhin një nga këto paketa, është 1,000 Lekë.
 • Për Klientët e rinj në ALBtv, modemi xDSL jepet në përdorim pa asnjë pagesë shtesë.
 • Për Klientët e rinj në ALBtv me kontrata 24 mujore dekoderi IPTV jepet në përdorim pa asnjë pagesë shtesë.
 • Ndeshjet e Champions League do të mund të ndiqen ekluzivisht nga abonentët e ALBtelecom duke përzgjedhur midis paketave të listuara.
 • Shërbimi internet në paketat ALBtv mund të ofrohet nëpërmjet IP statike ose dinamike.
 • Ngarkimi (upload) për paketat ALBtv është: 1 Mbps për paketat me shpejtësi 8/16 Mbps; 5 Mbps për paketat me shpejtësi 30/50 Mbps; 10 Mbps për paketat me shpejtësi 100 Mbps.
 • Për paketat me shpejtësi 30, 50 dhe 100 Mbps aplikohet politika e përdorimit të drejtë të internetit ne nivelin 500 GB/muaj. Pas ketij vellimi, shpejtesia e internetit do te jete 8 Mbps pa limit. Ky detaj nuk ndikon në cilësinë e shërbimit IPTV, nëse keni bërë një kombinim të tillë. Nëse do të kesh internet pa limit, për vetëm 500 Lekë më shumë, aktivizo Paketën “Internet Pa Limit” në çdo dyqan ALBtelecom.
 • Pajtimi mujor i telefonisë fikse përfshihet në çmimin e paketës.
 • Minutat brënda rrjetit  janë të vlefshme drejt të gjithë numrave ALBtelecom Fiks e Mobile.
 • Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohen sipas skemës 1+1 sekonda.
 • Per paketat ALBtv, kohëzgjatja maksimale e kontratës është 24 muaj dhe penaliteti në rast ndërprerjeje të parakohëshme të kësaj kontrate është 10,000 Lekë i përpjestuar me muajt e mbetur të kontratës.
 • Çmimet e paketave përfshijnë TVSH.

 

Për më shumë informacion, vizito dyqanet tona ALBtelecom, merr suport me  Online Chat, merr suport në WhatsApp apo Viber në 067 2000123, ose telefono Shërbimin e Klientit në 123.

 1. Minutat brenda rrjetit  janë të vlefshme drejt të gjithë numrave ALBtelecom Fiks e Mobile.
 2. Minutat jashtë rrjetit janë të vlefshme drejt operatoreve kombëtare fiksë të tjerë, operatorëve celularë kombëtarë (Vodafone, Telekom Albania), si edhe drejt operatorëve ndërkombëtare në Itali, Greqi, Kosovë, Gjermani, Maqedoni, Mali i Zi, SHBA, Kanada, Francë, Turqi, Angli, Bullgari, Hungari, Rumani, Belgjikë, Kinë, Spanjë, Suedi, Poloni dhe Republika Çeke.
 3. Paketat Ekstra mund të shtohen mbi kontratat aktive të paketave Super Miks.
 4. Klienti duhet të nënshkruajë aneksin përkatës ku përcaktohet edhe paketa e përzgjedhur.
 5. Afati i paketës lidhet me afatin e kontratës së produktit bazë të klientit.
 6. Pas aktivizimit, paketa rinovohet automatikisht çdo fillim muaji.
 7. Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohet sipas skemës 1+1 sekonda.
 8. E njëjta paketë nuk mund të aktivizohet dy herë në të njëjtën periudhë
 9. Pajtimi mujor i paketave Fiks Ekstra aplikohet i plotë në aktivizim ose çaktivizim.
 10. Çmimet e paketave përfshijnë TVSH.

Për më shumë informacion, vizito dyqanet tona ALBtelecom, merr suport me chat online, merr suport në Whatsapp apo Viber në 067 2000123, ose telefono Shërbimin e Klientit në 123.

Përditësuar: 18 Shtator 2017