Paketa IPTV Fibër Tring me Parapagim

AT-Summer-House_&Article (3).jpg

Zgjate internetin fibër sa ke pushimet!

Tani shërbimin e IPTV-së me internet me fibër optike mund ta marrësh edhe për periudha 3 apo 6 mujore.
Parapaguaj totalin e pajtimit mujor të paketës së përzgjedhur për të gjithë periudhën e kontratës dhe merr shërbimin e dëshiruar.

Paketa me Parapagesë Çmimi/Muaj Shpejtësia e Internetit Përmbajtja TV
IPTV​ Fiber Tring Bazë​ 2,300 Lekë​ 8 Mbps​ Tring bazë​
IPTV​ Fiber Tring Bazë + Sport​ 2,600 Lekë​ 8 Mbps​ Tring bazë +
Sport​

 1. Klientët e rinj mund të abonohen vetëm në periudhat 3 ose 6 muaj. Abonimi 1 mujor është i vlefshëm vetëm klientët ekzistues në paketën me parapagesë.
 2. Instalimi i shërbimit për kontratat 6 mujore me vlerë 1,000 Lekë, ndërsa për ato 3 mujore është me vlerë 3,000 Lekë.
 3. Per klientet e rinje pajisjet mund te perfitohen ne dy menyra:
 1. a) Në përdorim, por duhet te paguajnë një garanci prej 3,000 Lekësh e cila u rikthehet në momentin e kthimit te tyre.
 2. b) Me cmimin preferenciale: Modem (WIFI) 5000 leke dhe Dekoder IPTV 6000 leke.
 1. Ne rastin e pajisjeve ne perdorim; Klienti duhet të dorëzojë pajisjet në dyqan përpara përfundimit të kontratës. Nëse pajisjet nuk do të dorëzohen, aplikohet penalitet për çdo pajisje të marrë në përdorim.
 2. Afati për riabonim apo dorëzimin e pajisjeve është 30 ditë nga përfundimi i periudhës së abonimit 1, 3 ose 6 mujor.
 3. Klienti nuk mund ta ndryshojë paketën gjatë periudhës së parapagimit.
 4. Shërbimi i telefonisë fikse nuk ofrohet dhe nuk përfshihet në çmim e ketyre paketave.
 5. Përveç paketës së përzgjedhur TV, në paketat IPTV përfitohen falas edhe kanalet RTSH.
 6. Kjo ofertë është e vlefshme per nje periudhe te limituar. 
 7. Cmimet e paketave përfshijnë TVSH.
Nr. TRING Bazë  Nr TRING Bazë + Sport  Nr TRING e Plotë
1 INFO 1 INFO 1 INFO
2 Vizion + 2 Vizion + 2 Vizion +
3 KlanHD 3 KlanHD 3 KlanHD
4 KlanPlus 4 KlanPlus 4 KlanPlus
5 TVSH 5 TVSH 5 TVSH
6 RTV Ora  6 RTV Ora  6 RTV Ora 
7 FAX News 7 FAX News 7 FAX News
8 ABC News  8 ABC News  8 ABC News 
9 EuroNews Albania 9 EuroNews Albania 9 EuroNews Albania
10 Living 10 Living 10 Living
11 JollyHD 11 JollyHD 11 JollyHD
12 News 24 12 News 24 12 News 24
13 SMILE 13 SMILE 13 SMILE
15 Kanali7 15 Kanali7 14 Muse
16 Mediaset Italia 16 Mediaset Italia 15 Kanali7
17 CLICK 17 CLICK 16 Mediaset Italia
18 Tring Shqip 18 Tring Shqip 17 CLICK
19 TTring 19 TTring 18 Tring Shqip
20 Tip TV 20 Tip TV 19 TTring
21 Kids 21 Kids 20 Tip TV
22 Tring Family HD. 22 Tring Family HD. 21 Kids
24 Tring Max 24 Tring Max 22 Tring Family HD.
25 Tring Life 25 Tring Life 23 Tring Super
27 Fantasy 27 Fantasy 24 Tring Max
28 Kanal D Drama 28 Kanal D Drama 25 Tring Life
29 Euro Channel 29 Euro Channel 26 Tring Comedy
32 TVWorld 32 TVWorld 27 Fantasy
35 English Club 35 English Club 28 Kanal D Drama
38 BBF 38 BBF 29 Euro Channel
40 Elrodi 40 Elrodi 30 Tring History
41 Frame TV 41 Frame TV 31 Tring Planet
42 Club TV 42 Club TV 32 TVWorld
43 Tirana TV 43 Tirana TV 33 Travel Channel
44 RTK 44 RTK 34 Real Time
45 KTV 45 KTV 35 English Club
46 RTV 21 46 RTV 21 36 RTSH Film
47 RTV 21 Plus 47 RTV 21 Plus 37 RTSH Muzik
48 TV Klan Kosova 48 TV Klan Kosova 38 BBF
49 Klan Macedonia 49 Klan Macedonia  39 Folk Plus
50 Report TV 50 Report TV 40 Elrodi
51 TsportNews 51 TsportNews 41 Frame TV
56 City TV 52 Sport 1 HD 42 Club TV
57 TRT World 53 Sport 2 HD 43 Tirana TV
58 RAI 1 54 Sport 3 HD 44 RTK
59 RAI 2 55 Sport 4 HD 45 KTV
62 Rete4 56 City TV 46 RTV 21
63 Canale 5 57 TRT World 47 RTV 21 Plus
64 Italia 1 58 RAI 1 48 TV Klan Kosova
67 La 7 59 RAI 2 49 Klan Macedonia
70 EuroStar 62 Rete4 50 Report TV
71 Euro D 63 Canale 5 51 TsportNews
72 ANT1 64 Italia 1 52 Sport 1 HD
75 Hayat Plus 67 La 7 53 Sport 2 HD
77 France 24 EN 70 EuroStar 54 Sport 3 HD
79 TV5 Monde 71 Euro D 55 Sport 4 HD
82 Super RTL 72 ANT1 56 City TV
83 RTL 2 75 Hayat Plus 57 TRT World
87 ZDF HD 77 France 24 EN 58 RAI 1
90 EuroNews 79 TV5 Monde 59 RAI 2
92 BBC WORLD 82 Super RTL 60 RAI 3
93 CNN 83 RTL 2 61 Rai Gulp
94 Deutche Welle 87 ZDF HD 62 Rete4
96 Al Jazeera Balkan 90 EuroNews 63 Canale 5
102 Food Network 92 BBC WORLD 64 Italia 1
104 Cartoon Network 93 CNN 65 Rai News 24
107 Desire 94 Deutche Welle 66 Rai Storia
113 Adria Net 96 Al Jazeera Balkan 67 La 7
114 Zjarr Tv 102 Food Network 68 NTV
115 ORA News 104 Cartoon Network 69 ATV Avrupa
116 Shenja TV 107 Desire 70 EuroStar
118 HITV 113 Adria Net 71 Euro D
119 RTSH Kuvend 114 Zjarr Tv 72 ANT1
121 3 Plus 115 ORA News  73 BN Music
122 TV GOLD Johaniter 116 Shenja TV 74 OBN ID
123 Folklorit TV 118 HITV 75 Hayat Plus
124 Apollon TV 119 RTSH Kuvend 76 Hayat Folk
    121 3 Plus 77 France 24 EN
    122 TV GOLD Johaniter 78 France 24 FR
    123 Folklorit TV 79 TV5 Monde
    124 Apollon TV 80 Arte HD
        81 RTL
        82 Super RTL
        83 RTL 2
        84 RTL Nitro
        85 Vox ID
        86 DAS Erste
        87 ZDF HD
        88 TVE
        89 RTP International
        90 EuroNews
        91 CNBC Europe
        92 BBC WORLD
        93 CNN
        94 Deutche Welle
        95 Al Jazeera INT
        96 Al Jazeera Balkan
        97 RT
        98 Fashion Europe HD
        99 Fashion ONE
        102 Food Network
        103 Luxe TV
        104 Cartoon Network
        105 Boomerang
        106 Bunga Bunga
        107 Desire
        108 Bizarre
        113 Adria Net
        114 Zjarr Tv
        115 ORA News 
        116 Shenja TV
        118 HITV
        119 RTSH Kuvend
        120 RTSH Sport
        121 3 Plus
        122 TV GOLD Johaniter
        123 Folklorit TV
        124 Apollon TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përditësuar: 23 Prill 2019