Paketa IPTV Tring me Parapagim

Carousel&Article_IPTV Bregdet Familja_Article Banner copy.png

Zgjate internetin sa ke pushimet!

Tani shërbimin e IPTV-së mund ta marrësh edhe për periudha 1, 3 apo 6 mujore.
Parapaguaj totalin e pajtimit mujor të paketës së përzgjedhur për të gjithë periudhën e kontratës dhe merr shërbimin e dëshiruar.

Paketa me Parapagesë Çmimi/Muaj Shpejtësia e Internetit Përmbajtja TV
IPTV​ me Parapagim Tring Bazë​ 2,200 Lekë​ 8 Mbps​ Tring bazë​
IPTV​ me Parapagim Tring Bazë + Sport​ 2,500 Lekë​ 8 Mbps​ Tring bazë +
Sport​

 1. Klientët e rinj mund të abonohen vetëm në periudhat 3 ose 6 muaj. Abonimi 1 mujor është i vlefshëm vetëm klientët ekzistues në paketën me parapagesë.
 2. Instalimi i shërbimit për kontratat 6 mujore është falas, ndërsa për ato 3 mujore është me vlerë 3,000 Lekë.
 3. Për klientët e rinj, pajisjet mund të përfitohen në dy mënyra: 
  • Në përdorim, por duhet të paguajnë një garanci prej 3,000 Lekësh e cila u rikthehet në momentin e kthimit të tyre;
  • Me çmimin preferencial: Modem ADSL (WIFI) 2,000 Lekë dhe Dekoder IPTV 6,000 Lekë.
 4. Afati për riabonim apo dorëzimin e pajisjeve është 24 muaj nga përfundimi i periudhës së abonimit 1, 3 ose 6 mujor.
 5. Klienti nuk mund ta ndryshojë paketën gjatë periudhës së parapagimit.
 6. Shërbimi i telefonisë fikse nuk ofrohet dhe nuk përfshihet në çmim e këtyre paketave.
 7. Cmimet e paketave përfshijnë TVSH.
Tring Bazë Nr. Tring Bazë + Sport Nr. Tring e Plotë+Sport Nr
INFO 1 INFO 1 INFO 1
Vizion+ HD 2 Vizion+ HD 2 Vizion+ HD 2
KlanHD 3 KlanHD 3 KlanHD 3
KlanPlus 4 KlanPlus 4 KlanPlus 4
Klan News 5 Klan News 5 Klan News 5
TVSH 6 TVSH 6 TVSH 6
RTV Ora 7 RTV Ora  7 RTV Ora Tring 7
FAX News 8 FAX News 8 FAX News 8
ABC News  9 ABC News  9 ABC News 9
Euronews Albania 10 Euronews Albania 10 Euronews Albania 10
Living 11 Living 11 Living 11
JollyHD 12 JollyHD 12 JollyHD 12
News 24  13 News 24  13 News 24 13
SMILE 14 SMILE 14 SMILE 14
Kanali7 16 Kanali7 16 Muse 15
Mediaset Italia 17 Mediaset Italia 17 Kanali7 16
CLICK 18 CLICK 18 Mediaset Italia 17
Tring Shqip 19 Tring Shqip 19 CLICK 18
TTring 20 TTring 20 Tring Shqip 19
Tip TV 21 Tip TV 21 TTring 20
Kids 22 Kids 22 Tip TV 21
Tring Family HD 23 Tring Family HD 23 Kids 22
Tring Max 25 Tring Max 25 Tring Family HD 23
Tring Life 26 Tring Life 26 Tring Super 24
Fantasy 28 Fantasy 28 Tring Max 25
Kanal D Drama 29 Kanal D Drama 29 Tring Life 26
Euro Channel 30 Euro Channel 30 Tring Comedy 27
TVWorld 34 TVWorld 34 Fantasy 28
English Club 37 English Club 37 Kanal D Drama 29
BBF 40 BBF 40 Euro Channel 30
Elrodi 42 Elrodi 42 Classic HD 31
Frame TV 43 Frame TV 43 Tring History 32
Club TV 44 Club TV 44 Tring Planet 33
RTK 45 RTK 45 TVWorld 34
KTV 46 KTV 46 Travel Channel 35
RTV 21 47 RTV 21 47 Real Time 36
RTV 21 Plus 48 RTV 21 Plus 48 English Club 37
TV Klan Kosova 49 TV Klan Kosova 49 RTSH Film 38
Klan Macedonia 50 Klan Macedonia 50 RTSH Muzik 39
TsportNews 51 TsportNews 51 BBF 40
SuperTennis 56 Sport 1 HD 52 Folk Plus 41
TRT World 57 Sport 2 HD 53 Elrodi 42
RAI 1 58 Sport 3 HD 54 Frame TV 43
RAI 2 59 Sport 4 HD 55 Club TV 44
Rete4 62 SuperTennis 56 RTK 45
Canale 5 63 TRT World 57 KTV 46
Italia 1 64 RAI 1 58 RTV 21 47
La 7 67 RAI 2 59 RTV 21 Plus 48
EuroStar 70 Rete4 62 TV Klan Kosova 49
Euro D 71 Canale 5 63 Klan Macedonia 50
ANT1 72 Italia 1 64 TsportNews 51
Hayat Plus 75 La 7 67 Sport 1 HD 52
France 24 EN 77 EuroStar 70 Sport 2 HD 53
TV5 Monde 79 Euro D 71 Sport 3 HD 54
Super RTL 82 ANT1 72 Sport 4 HD 55
RTL 2 83 Hayat Plus 75 SuperTennis 56
ZDF HD 87 France 24 EN 77 TRT World 57
Report TV  89 TV5 Monde 79 RAI 1 58
EuroNews 90 Super RTL 82 RAI 2 59
BBC WORLD 92 RTL 2 83 RAI 3 60
CNN 93 ZDF HD 87 Rai Gulp 61
Deutche Welle 94 Report TV  89 Rete4 62
Al Jazeera Balkan 96 EuroNews 90 Canale 5 63
Food Network 102 BBC WORLD 92 Italia 1 64
Cartoon Network 104 CNN 93 Rai News 24 65
Desire 107 Deutche Welle 94 Rai Storia 66
Adria Net 113 Al Jazeera Balkan 96 La 7 67
Zjarr Tv 114 Food Network 102 NTV 68
ORA News Tring 115 Cartoon Network 104 ATV Avrupa 69
Shenja TV 116 Desire 107 EuroStar 70
HITV 118 Adria Net 113 Euro D 71
3 Plus 121 Zjarr Tv 114 ANT1 72
TV Johaniter 122 ORA News  115 BN Music 73
Balkanika TV 123 Shenja TV 116 Hayat Plus 75
Apollon TV 124 HITV 118 Hayat Folk 76
Syri TV 125 3 Plus 121 France 24 EN 77
Folklor TV 126 TV Johaniter 122 France 24 FR 78
RTL 102.5 127 Balkanika TV 123 TV5 Monde 79
NOVE 128 Apollon TV 124 Arte HD 80
VH 1 129 Syri TV 125 RTL 81
    Folklor TV 126 Super RTL 82
    RTL 102.5 127 RTL 2 83
    NOVE 128 RTL Nitro 84
    VH 1 129 Vox ID 85
        DAS Erste 86
        ZDF HD 87
        Show tv 88
        Report TV 89
        EuroNews 90
        CNBC Europe 91
        BBC WORLD 92
        CNN 93
        Deutche Welle 94
        Al Jazeera INT 95
        Al Jazeera Balkan 96
        RT 97
        Fashion Europe HD 98
        Fashion ONE 99
        Food Network 102
        Luxe TV 103
        Cartoon Network 104
        Boomerang 105
        Bunga Bunga 106
        Desire 107
        Bizarre 108
        Adria Net 113
        Zjarr Tv 114
        ORA News Tring 115
        Shenja TV 116
        Neser tv 117
        HITV 118
        RTSH Sport 120
        3 Plus 121
        TV Johaniter Tring 122
        Balkanika TV 123
        Apollon TV 124
        Syri TV 125
        Folklor TV 126
        RTL 102.5 127
        NOVE 128
        VH 1 129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përditësuar: 31 Maj 2017