Grupi SuperFamilja

Article Banner.png

E gjithë familja merr shërbimet e telekomunikacionit nga ALBtelecom

...me SuperFamilja!

 • Deri në 100% zbritje çdo muaj për paketën tënde me IPTV / Internet /Telefoni fikse
 • Deri në 2,000 MB Internet dhuratë çdo muaj për numrat celularë të grupit
 • Shërbimi Klik-On, ekskuzivisht për ty!

Si krijohet grupi SuperFamilja?

Për ty që ke një kontratë me ALBtelecom për cilëndo nga shërbimet fikse: IPTV, Internet apo Fiks me paketat për familjarë.

 1. Shko në dyqanin më të afërt dhe plotëso deklaratën me numrat celularë ALBtelecom Mobile që dëshiron të përfshish në grup.
 2. Sipas zgjedhjes tënde, mund të bësh pjesë të grupit nga 1 deri në 4 numra celularë, të cilët duhet të jenë në planet tarifore Standard me Parapagesë, apo Super Riniring.
 3. Nëse numrat e familjarëve të tu bëjnë pjesë në një operator tjetër, ftoji ata të kalojnë numrin në ALBtelecom Mobile nëpërmjet portabilitetit të numrit: me të njëjtin numër, me paketa më të mira. Sapo të jenë bërë pjesë e ALBtelecom Mobile, mund të kërkosh t’i bësh pjesë të grupit tënd në një nga dyqanet ALBtelecom.

Për ty që ke një numër me parapagesë ALBtelecom Mobile në planet standard me Parapagesë apo SuperRiniring

 1. Nëse në familjen tënde ke shërbimet IPTV, Internet ose Fiks nga ALBtelecom, personi që zotëron kontratën e shërbimeve fikse duhet të bëjë një kërkesë në dyqanet ALBtelecom.
 2. Nëse televizionin/internetin apo telefoninë fikse në familjen tënde e ke marrë nga një operator tjetër, të duhet vetëm të provosh një nga paketat SuperMiks nga ALBtelecom. Mund të përfitosh deri në 100% zbritje në faturë për paketën tënde SuperMiks.

Je aktualisht pjesë e SuperFamilja?

Ti tashmë i ke shijuar përfitimet e këtij grupi. Mos harro që mund të shtosh deri në 4 numra celularë.

Kliko këtu për të ndjekur tutorialin për SuperFamilja

Si zbritet fatura e shërbimeve fikse deri në 100%?

Zbritja në tarifën mujore të shërbimit IPTV, Internet apo Fiks mund të perfitohet vetëm nëse anëtaret celularë të grupit regjistrohen në Paketat Super nga çdo kanal regjistrimi.

 1. Numrat celularë të grupit aktivizojnë paketat Super në dyqan/pikë shitjeje ALBtelecom, apo nëpërmjet cilitdo kanal regjistrimi sipas çmimeve zyrtare të paketave, ose ofertave që këto numra përfitojnë.
 2. ALBtelecom llogarit 20% të çmimit total të Paketave Super që të gjithë numrat celularë të grupit kanë paguar gjatë muajit kalendarik dhe e zbret këtë nga pajtimi mujor i paketës së shërbimeve fikse. Zbritja e aplikuar në asnjë rast nuk mund të jetë më e madhe se sa vlera e pajtimit mujor neto (nëse përfiton zbritje nga oferta të tjera për shërbimet fikse).
 3. Sa më shumë regjistrime të bëjnë anëtarët e grupit në Paketat Super gjatë një muaji, aq më e madhe është zbritja në tarifën mujore të shërbimit IPTV, Internet apo Fiks.
 4. Në muajin në të cilin krijohet grupi, zbritja prej 20% do të llogaritet vetëm për paketat Super që janë aktivizuar pasi numri celular ka marrë mesazhin e konfirmimit që është bërë pjesë e grupit.
 5. Nëse shërbimet fikse janë të bllokuara në mënyrë të njëanëshme apo të dyanëshme për shkak të mospagesave, atëherë aktivizimet e Paketave Super nga anëtarët e grupit nuk do të ofrojnë Zbritje në tarifën mujore të shërbimit fiks për sa kohë shërbimet në fiks janë të bllokuara.

Si përfitohen deri në 2,000 MB internet për numrat celularë të grupit?

 1. Secili numër celular, në momentin që bëhet pjesë e grupit SuperFamilja, automatikisht do të përfitojë 500 MB internet dhuratë, të vlefshme deri në fund të muajit kalendarik. Nëse grupi yt ka 4 anëtarë celularë, të gjithë bashkë do të marrin 2,000 MB.
 2. Çdo muaj, në datën 1, numrat celularë që janë pjesë e grupit SuperFamilja, do të marrin 500 MB dhuratë, edhe nëse nuk aktivizojnë asnjë paketë. Kjo dhuratë do të aktivizohet automatikisht çdo muaj për sa kohë që numri është pjesë e grupit SuperFamilja.
 3. Interneti dhuratë shpenzohet me intervale çdo 10 kB dhe nuk është i vlefshëm në roaming.

Aktivizoni paketat Super me shërbimin Klik-On

 • Aktivizo sot, paguaj në fund të muajit
 • 20% zbritje për çdo paketë Super

 

Si përdoret shërbimi Klik-On?

Ky shërbim është i vlefshëm vetëm për anëtarët e SuperFamilja. Lideri mobile i grupit mund të aktivizojë paketat Super për të gjithë numrat celularë që janë pjesë e grupit të tij, duke telefonuar numrin e shkurter 130 dhe duke ndjekur udhëzimet.

Je lider mobile grupi dhe një nga anëtarët e grupit tënd ka nevojë për një paketë Super?

Nuk ka nevojë të shkosh në dyqan. Nuk ka nevojë as të kesh për momentin paratë e nevojshme për të blerë paketën!

 1. Mjafton të telefonosh numrin 130 nga celulari yt pa pagesë.
 2. Vendos numrin për të cilin do të aktivizosh një paketë Super (një nga anëtarët e grupit tënd)
 3. Zgjidh paketën Super që do të aktivizosh.
 4. Numri celular i zgjedhur do të marrë menjëherë përfitimet e paketës Super që ti ke aktivizuar për të (me të njëjtat specifikime që ka kjo paketë edhe nëse aktivizohet në dyqan)
 5. Vlera e paketës do të tarifohet në faturën e shërbimeve fikse të muajit aktual me 20% zbritje nga çmimi zyrtar. Nëse numri celular ka aktive oferta me zbritje për paketat Super, nëse aktivizimi i paketës bëhet nga shërbimi Klik-On atëherë oferta nuk aplikohet, por llogaritet vetëm zbritja prej 20%.
 6. Fatura e radhës do të përmbajë edhe vlerën e paketës Super të zbritur me 20%.

Lider mobile i grupit mund të jetë numri yt celular, ose i cilitdo prej anëtarëve të grupit, i përzgjedhur prej teje për të kryer këtë shërbim. Mjafton që të paraqitesh një herë në dyqanet ALBtelecom për të përcaktuar se cili do të të jetë ky numër.

Shuma e lejuar që mund të shpenzohet për aktivizimin e paketave Super për anëtarët e një grupi është 6,500 Lekë në muaj për të gjitha paketat që aktivizohen nga numri i shkurtër 130.

Përditësuar: 9 Tetor 2017