Detaje mbi Planin SuperSmart Pa Limit

 1. *Tek njësitë pa limit të minutave dhe SMS-ve, aplikohet Politika e Përdorimit të Drejtë, deri në 5,000 njësi. Për internetin pa limit, aplikohet Politika e Përdorimit të Drejtë, ku pas përfundimit të vëllimit prej 70 GB me shpejtësi 3G/4G, do të vijohet me internet pa limit por me shpejtësi të reduktuar, 264 kbps për shkarkim të dhënash dhe 96 kbps për ngarkim të dhënash.
 2. Përfitimet e planit janë të vlefshme brenda një muaji kalendarik.
 3. Në muajin e parë të aktivizimit, pajtimi mujor dhe njësitë e përfshira në paketë janë të plota pavarësisht nga data e aktivizimit, gjithashtu në muajin e përfundimit, pavarësisht datës së shkëputjes, pajtimi mujor dhe njësitë e përfshira do të jenë të plota.
 4. Faturimi për minutat apo SMS-të e tejkaluara ose për minutat apo SMS-të që nuk përfshihen në paketën e zgjedhur nga pajtimtari, do të bëhet sipas tarifave standarde të planit.
 5. Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve mobile dhe fiksë brenda vendit.
 6. Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në 30 vende të botës: Itali, Greqi, France, Gjermani, SH.B.A, Kanada, Kine, Mbreteri e Bashkuar, Kosove, Mal i Zi, Maqedoni, Turqi, Austri, Bullgari, Danimarke, Poloni, Rumani, Spanje, Suedi, Honk Kong, Lituani,Tailande, Republika Ceke, Hungari, Qipro, Belgjike, Irlande, Malte, Portugali dhe Sllovaki.
 7. SMS kombëtare janë të vlefshme drejt operatorëve kombëtare (ALBtelecom Mobile, Vodafone Albania, One Telecommunications); SMS brenda rrjetit janë të vlefshme drejt ALBtelecom Mobile; ndërsa SMS ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjitha destinacioneve.
 8. Skema e tarifimit për thirrjet do të jetë 30 + 1 sekonda, ndërsa ajo e internetit çdo 10 Kb.
 9. Kohëzgjatja e paketës është 18 muaj.
 10. Në rast se përfundohet kjo kontratë perpara afatit fillestar 18 mujor, lind detyrimi të paguhet tarifa mujore për muajt e mbetur të kontratës.
 11. Përfitimet e planit SuperSmart Pa Limit janë të vlefshme në Roaming Ballkani Perëndimor deri në masën e Politikës së Përdorimit të Drejtë.
 12. Njësitë e paketës janë të vlefshme edhe në Roaming Ballkani Perëndimor. Për më shumë info, shiko këtu.
Përditësuar: 7 Tetor 2021