Life

Me paketat Life do të njohësh komunikimin më të mirë e më të lirë për numrat individualë me kontratë!

Përfitimet Planet Life me Kontratë
Paketa Life 1 Paketa Life 2 Paketa Life3 Paketa Life 4
Minuta drejt ALBtelecom Fiks 1000 1000 1000 1000
Minuta kombëtare 1000 1500 2500 Pa Limit
Minuta ndërkombëtare 50 150 200 300
SMS kombëtare 200 500 1000 Pa Limit
SMS ndërkombëtare 50 150 200 300
Internet Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit
Çmimi (lekë/muaj) 1000 Lekë/muaj 1500 Lekë/muaj 2500 Lekë/muaj 4000 Lekë/muaj

Përfitimet Njësitë Roaming për Paketën Life 4
Vlefshmëria 4 ditë/muaj
Minuta hyrëse 30
Minuta dalëse 30
SMS 30
Internet 30 MB

Për tarifat e shërbimeve të tjera kliko këtu.

Tarifat pas minutave, SMS-ve, MMS-ve dhe internetit të paketës janë si me poshtë:

Kategoria Çmimi (me TVSH)
Thirrje
Drejt numrave ALBtelecom Mobile 18 Lekë/min
Drejt numrave fiksë 18 Lekë/min
Drejt operatorëve të tjerë celularë kombëtarë 18 Lekë/min
Drejt operatorëve ndërkombëtarë
Zona 1 66 Lekë/min
Zona 2 102 Lekë/min
Zona 3 102 Lekë/min
Zona 4 180 Lekë/min
Zona 5 420 Lekë/min
SMS
Drejt numrave ALBtelecom Mobile 14.4 Lekë/SMS
Drejt operatorëve kombëtarë 14.4 Lekë/SMS
Drejt operatorëve ndërkombëtarë 18.0 Lekë/SMS
MMS
Drejt numrave ALBtelecom Mobile 16.2 Lekë/MMS
Drejt operatorëve kombëtarë 36.0 Lekë/ MMS
Drejt operatorëve ndërkombëtarë 80.0 Lekë/MMS
Internet
Internet (GPRS) 0.1 Lekë/10 kb

Pagesat fillestare të abonimit Vlera
Garanci Roaming 500 – 25,000 Lekë
Kujdesi për Klientin (123) Falas
Telefonata drejt 141 16.2 Lekë

Për operatorët e Promozone dhe tarifat Roaming kliko këtu.

Lista e shteteve sipas zonave ndërkombëtare:

Zona 1 - Itali, Greqi, Kosovë, Maqedoni, Turqi.

Zona 2 - Andora, Austri, Bjellorusi, Belgjikë, Bosnjë Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Qipro, Republika Çeke, Estoni, Francë, Gjermani, Hungari, Katar, Lihtenshtajn, Luksemburg, Maltë, Monako, Mali i Zi, San Marino, Serbi, Sllovaki, Slloveni, Zvicër, Tunizi.

Zona 3 - AAlgjeri, Armeni, Azerbajxhan, Danimarkë, Egjipt, Holandë, Ishujt Faroe, Finland, Gjeorgji, Gjibraltar, Islandë, Irlandë, Letoni, Lituani, Kanada, Moldavi, Marok, Norvegji, Poloni, Portugali, Rumani, Federata Ruse, Spanjë, Suedi, Ukrainë, Britani e Madhe, SHBA, Uzbekistan, Argjentinë, Australi, Bolivi, Brazil, Kili, Kinë, Kolumbi, Kosta Rika, Republika Domenikane, Ekuador, El Salvador, Guiana Franceze, Guadelupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Hong Kong, Indi, Izrael, Japoni, Kuvajt, Malaizi, Martinik, Meksikë, Nikaragua, Panama, Paraguai, Peru, Porto Riko, Arabi Saudite, Taxhikistan, Emiratet e Bashkuara Arabe, Uruguai, Venezuelë.

Zona 4 - Të gjitha shtetet e tjera.

Zona 5 - Të gjitha rrjetet satelitore.

Kontrolli i Balancës: 

Ju mund të kontrolloni minutat dhe SMS-të e mbetura për muajin aktual:

  • duke dërguar SMS me tekst “Balance” drejt 55553 (falas).
  • duke telefonuar shërbimin e Kujdesit pë Klientin në 123. 

 

Detaje për Planet Life:

Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në vend (ALBtelecom Mobile, Vodafone, Telekom Albania, Plus, operatorëve të tjerë fiksë).
Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në 17 vende të botës: Itali, Greqi, Kosovë, Bullgari, Francë, SHBA, Kanada, Belgjikë, Gjermani, Turqi, Angli, Kinë, Suedi, Spanjë, Rumani, Poloni dhe Republika Çeke.

Me paketën Life 4 përfitoni çdo muaj njësi roaming, 30 minuta hyrëse, 30 minuta dalëse, 30 mesazhe dhe 30 MB internet, të vlefshme për 4 ditë nga momenti i aktivizimit. Këto njësi mund të aktivizohen pa tarifë shtesë, vetëm një herë në muaj, duke derguar SMS drejt 55553, me tekst ROM.

Njësitë roaming janë të vlefshme vetëm për operatorët e Promozone dhe për t'i përdorur duhet të keni të aktivizuar shërbimi roaming. Pas konsumimit të njësive do të aplikohen çmimet standarde roaming.   

Life 1/2/3/4 kanë një politikë përdorimi të drejtë të internetit dhe pas përfundimit të vëllimit të paracaktuar do të vazhdoni të lundroni në internet me shpejtësi të reduktuar; 128 kbps për shkarkim të dhënash dhe 64 kbps për ngarkim të dhënash si më poshtë:

Life 1 - kur arrini vëllimin 4 GB do të lundroni me shpejtësi të reduktuar;

Life 2 - kur arrini vëllimin 6 GB do të lundroni me shpejtësi të reduktuar;

Life 3 - kur arrini vëllimin 8 GB do të lundroni me shpejtësi të reduktuar;

Life 4 - kur arrini vëllimin 10 GB do të lundroni me shpejtë si të reduktuar.

Pas përfundimit të shpejtësisë së lartë të internetit ju informoheni me një SMS.
Tarifimi i thirrjeve kombëtare, pas vëllimit falas, do të bëhet për 30 sekondat fillestare dhe më pas do të aplikohet për çdo sekondë. 

Politika e përdorimit të drejtë për minutat kombëtare pa limit dhe mesazhet kombëtare pa limit të paketës Life 4 do të jetë përkatësisht, 4000 minuta kombëtare dhe 4000 mesazhe kombëtare.

Kohëzgjatja minimale e kontratës është 12 muaj dhe penaliteti, në rast ndërprerjeje të parakohëshme të kësaj kontrate, është i barazvlefshem me shumën e muajve të mbetur të kontratës.

Të gjitha tarifat e mësipërme përfshijnë TVSH.

Përditësuar: 20 Dhjetor 2016