Planet e Vjetra Control

Control_Article.png (1)

Zgjidh numrin tënd me kontratë të kombinuar me mundesinë për rimbushje dhe nuk do të shpenzosh më shumë nga sa përmban tarifa jote mujore!

Rimbushësh si e sa here të duash e regjistrohu në paketat me parapagesë!

Plani Tarifor Control 700 E RE Control 1000 Control 1500
Pajtimi Mujor (Me TVSh) 700 1,000 1,500
Minuta
1. ALBtelecom Fiks 2000 2000 2000
2. Kombëtare 500 1000 1500
3. Ndërkombëtare 30 50
SMS
1. Brenda rrjetit 2000 2000 2000
2. Kombëtare 150 200 200250
3. Ndërkombëtare 30 50
Internet
Internet (GB) 1 GB 3 GB 10 GB

Por me numrin tënd me kontratë të kombinuar ke edhe mundesinë të aktivizosh Paketën Ditore apo Paketën Javore.

 

 1. Ti mund ta kontrollosh balancën e minutave, SMS-ve dhe internetit të mbetur për muajin aktual:
 • duke dërguar SMS me tekst “Balance” drejt 130 (falas).
 • duke telefonuar shërbimin e Kujdesit pë Klientin në 123. 
 • Nepermjet aplikacionit “Profili im”
 1. Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në vend (ALBtelecom Mobile, Vodafone Albania, Telekom Albania, dhe operatorëve të tjerë fiksë).
 2. Minutat në fiks jane te vlefshme drejt ALBtelecom Fiks;
 3. Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në 23 vende të botës: Itali, Greqi, Francë, Gjermani, SHBA, Kanada, Kinë, Mbretëri e Bashkuar, Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni, Turqi, Austri, Bullgari, Danimarkë, Poloni, Rumani, Spanjë, Suedi, Hong Kong, Lituani,Tailande dhe Republika Ceke.
 4. SMS-të brenda rrjetit janë të vlefshme drejt ALBtelecom Mobile.
 5. SMS-të kombëtare janë të vlefshme drejt operatorëve kombëtarë (Vodafone Albania, Telekom Albania).
 6. SMS-të ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjitha destinacioneve.
 7. Brenda planit hibrid, minimumi i kohës fillestare të bisedës është 30 sekonda. Pas 30 sekondave të para të telefonatës, aplikohet çmimi për sekondë, ndërsa jashtë paketës, plani kthehet sipas skemës me parapagesë 60+1.
 8. Vëllimi i internetit do të shpenzohet sipas skemës 10+10 kB
 9. Pagesa fikse mujore do të zbatohet në fund të muajit. Për muajin e parë të aktivizimit, njësitë e planit tarifor dhe pagesa fikse mujore do të llogariten në mënyrë proporcionale me ditët e mbetura të muajit. Në rastin kur kërkohet çaktivizimi i Numrit Celular, pagesa fikse mujore dhe njësitë e përfituara të planit tarifor për muajin e fundit do të llogariten të plota për atë muaj.
 10. Pas konsumimit të njesive te planit tarifor Control, do të zbatohen tarifat standarde të paraqitura në tabelën e çmimeve të tarifave standarde të planit tarifor individual me parapagesë. Klienti mund te kryeje nje rimbushje dhe/ose te aktivizoje nje pakete me parapagese per te vazhduar komunikimin per ate muaj.
 11. Kohëzgjatja minimale e kontratës është 12 muaj. Në rast ndërprerjeje të parakohëshme të kësaj kontrate, penaliteti është i barazvlefshem me shumën e muajve të mbetur të kontratës.
 12. Përfitimet e planit të përzgjedhur nuk janë të vlefshme në roaming.
 13. Minutat, SMS apo MB e pakonsumuar nuk do të transferohen në muajin pasardhës.
 14. Përfitimet e planit janë në bazë mujore.
 15. Të gjitha tarifat e planit përfshijnë TVSH.

“Keto paketa/plane tarifore jane te vlefshme deri ne daten 9 Shtator 2020”.

 

Thirrjet Kombëtare Lekë/ minutë 
Drejt numrave ALBtelecom Mobile  29.0 Lekë/Min
Drejt operatorëve të telefonisë fikse 29.0 Lekë/Min
Drejt operatorëve të tjerë celularë kombëtarë Telekom Albania/Vodafone Albania 29.0 Lekë/Min
SMS  
Drejt operatorëve kombëtarë 16.2 Lekë/SMS
Drejt operatorëve ndërkombëtarë 18.0 Lekë/SMS
Internet në celular / 3G  
10 kB 0.10 Lekë
MMS  
Drejt numrave ALBtelecom Mobile  16.2 Lekë/MMS
Drejt operatorëve të tjerë celularë 36.0 Lekë/MMS
Drejt operatorëve ndërkombëtarë 80.004 Lekë/MMS

 

Çmimet Roaming
  Thirrjet dalëse drejt të gjitha destinacioneve 
(Lekë/minutë)
Thirrjet hyrëse drejt te gjita destinacioneve 
(Lekë/minutë)
SMS Dalëse
(Lekë/SMS)
Internet 
(Lekë/MB)
Promo Zone 1 25 25 10 20
Promo Zone 2 50 50 10 20
Zona 1 100 100 35 750
Zona 2 200 200 50 1000
Zona 3 300 300 60 2000
 1. Ti mund ta kontrollosh balancën e vëllimit të internetit dhuratë me një nga mënyrat si më poshtë:
 • SMS drejt 143 me tekst Balance
 • Profili im app
 1. Tarifimi i internetit është sipas skemës 10+10 kb.
 2. Me mbarimin e vëlimit të internetit, do të tarifohesh sipas tarifave standarde të planit tarifor të cilit ti i përket.
 3. Paketa dhuratë e internetit mund të qëndrojë paralel me paketat e tjera të internetit.
 4. Mund të përfitohet vetëm një paketë interneti bonus për çdo paketë Super të aktivizuar.
 5. Interneti nuk është i vlefshëm në roaming.
Përditësuar: 5 Prill 2018