Paketa Javore

Paketa Javore-9.png

Me Paketën Javore 500

Për vetëm 500 Lekë/në javë merr plot:

 • 300 minuta drejt të gjithë operatorëve kombëtarë;
 • 300 minuta drejt ALBtelecom Fiks;
 • 300 SMS kombëtare;
 • 1 GB Internet 4G/3G;
 • Të vlefshme për 7 ditë!

Për t'u regjistruar, dërgo SMS me tekst CP7 drejt numrit 131.

 1. Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në vend (ALBtelecom Mobile, Telekom Albania dhe Vodafone Albania dhe operatorë të tjerë fiksë).
 2. SMS kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë (ALBtelecom Mobile, Telekom Albania dhe Vodafone Albania).
 3. Nëse je duke përdorur një paketë dhe njëkohësisht blen një paketë të re, atëherë përfitimet e paketës tënde të parë nuk do të jenë të vlefshme.
 4. Vëllimi i minutave do të shpenzohet sipas skemës 60+60 sekonda, ndërsa ai i internetit çdo 10 kB.
 5. Vlefshmëria e Paketës Javore është 7 ditë nga momenti i aktivizimit.
 6. Për aktivizimin e paketës javore dërgo SMS me tekst CP7 drejt 131.
 7. Pas konsumimit të përfitimeve të paketës, do të tarifohesh me tarifat standarde të planit tarifor të cilit ti i përket.
 8. Për të kontrolluar balancën e paketës së aktivizuar, mund të përdoret një nga mënyrat e mëposhtme:
  • SMS me tekst Balance në numrin 145.
  • Aplikacionin “Profili Im”
 9. Përfitimet e paketës nuk janë të vlefshme në roaming.
 10. Çmimet e mësipërme përfshijnë TVSH.

Për më shumë informacion, telefono Kujdesin për Klientin në 123 ose vizito dyqanet tona.

Përditësuar: 30 Janar 2019