Paketa Ndërkombëtare

Paketa Nderkombetare-15.png

Dhe tani, mund t'i shtosh Planit Super Smart njërën nga paketat ndërkombëtare!

Paketa Ndërkombëtare 300 Paketa Ndërkombëtare 500
Çmimi 300 Lekë 500 Lekë
Minutat Ndërkombëtare 10 20
Vlefshmëria 30 ditë 30 ditë
Teksti i SMS drejt 55444 për regjistrim​ 300 500

Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në shtetet e mëposhtme:

Shtetet
Austri Lituani
Belgjikë Luksemburg
Bullgari Maqedoni
Kanada​ Maltë​
Kinë​ Mali i Zi​
Qipro​ Poloni
Republika Çeke​ Portugali
Danimarkë Rumani
Francë​ Sllovaki
Gjermani Spanjë
Greqi Suedi
Hong Kong Tailandë
Hungari Turqi
Irlandë Mbretëri e Bashkuar
Itali SHBA
Kosovë

Përditësuar: 17 Shtator 2019