Paketat e Internetit

Paketat e internetit_Article.png (1)

Me Paketat e Internetit të ALBtelecom Mobile lundrimi nuk mbaron!

Paketat e Internetit 4G Mujore 500 Mujore 750 Mujore 1000 Mujore 1500 Mujore 3000
Çmimi 500 Lekë 750 Lekë 1,000 Lekë​ 1,500 Lekë 3,000 Lekë
Vëllimi 2 GB 4 GB 6 GB 20 GB 40 GB
Vlefshmëria 30 ditë 30 dite 30 dite​ 30 dite​ 30 ditë
SMS drejt 138 për regjistrim IM500 IM750 IM1000 IM1500 IM3000

 1. Paketat mujore të internetit kanë vëllim interneti të limituar. Pas konsumit të përfitimeve të paketave, ti do të tarifohesh me tarifat standarde të planit tarifor të cilit i përket.
 2. Për të kontrolluar balancën, dërgo një SMS me tekst Balance në numrin 138 ose akseso menunë *100#.
 3. Vëllimi i intenetit të paketave do të konsumohet për çdo 10 kByte.
 4. Regjistrimi në një nga paketat mujore të internetit do të zëvendësojë paketën mujore ekzistuese.
 5. Përfitimet e paketave nuk janë të vlefshme në roaming.
 6. Të gjitha çmimet e paketave përfshijnë TVSH.

 

 1. Dërgo SMS me tekst 500 RA drejt 138 për paketën mujore të internetit 500 Lekë me rinovim automatik.
 2. Dërgo SMS me tekst 750 RA drejt 138 për paketën mujore të internetit 750 Lekë me rinovim automatik.
 3. Dërgo SMS me tekst 1000 RA drejt 138 për paketën mujore të internetit 1,000 Lekë me rinovim automatik.
 4. Dërgo SMS me tekst 1500 RA drejt 138 për paketën mujore të internetit 1,500 Lekë me rinovim automatik.
 5. Dërgo SMS me tekst 3000 RA drejt 138 për paketën mujore të internetit 3,000 Lekë me rinovim automatik.
 6. Për t'u çregjistruar nga Paketa e Internetit me Rinovim Automatik, dërgo SMS me tekst Anullo Internet drejt 138.
 7. Tarifa mujore e paketave të internetit është e plotë si në aktivizim, edhe në çaktivizim.
Përditësuar: 20 Mars 2019