Planet Control

Control_Article.png (1)
ALBtelecom Control 900 Control 1500 Control 2200
Çmimi 900 Lekë 1,500 Lekë 2,200 Lekë
Drejt ALBtelecom Fiks 2000 2000 2000
Drejt ALBtelecom Mobile 2000 2500 4000
Kombëtare
Ndërkombëtare 10 30 100
SMS: Brenda Rrjetit 2000 2000 4000
Kombëtare 200 250 500
Ndërkombëtare 30 50 100
Internet (GB) 3 GB 8 GB 23 GB
 1. Ti mund ta kontrollosh balancën e minutave, SMS-ve dhe internetit të mbetur për muajin aktual:
 • duke dërguar SMS me tekst “Balance” drejt 130 (falas).
 • nëpërmjet aplikacionit “Profili im”
 1. Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në vend (ALBtelecom Mobile, Vodafone Albania, One Telecommunications, dhe operatorëve të tjerë fiksë).
 2. Minutat në fiks janë të vlefshme drejt ALBtelecom Fiks;
 3. Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në 17 vende të botës: Itali,Greqi, Kosovë, Bullgari, Francë, SHBA, Kanada, Belgjikë, Gjermani, Turqi, UK, Kinë, Suedi, Spanjë, Rumani, Poloni dhe Republika Çeke.
 4. SMS-të brenda rrjetit janë të vlefshme drejt ALBtelecom Mobile.
 5. SMS-të kombëtare janë të vlefshme drejt operatorëve kombëtarë (Vodafone Albania, One Telecommunications).
 6. SMS-të ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjitha destinacioneve.
 7. Brenda planit hibrid, minimumi i kohës fillestare të bisedës është 30 sekonda. Pas 30 sekondave të para të telefonatës, aplikohet çmimi për sekondë, ndërsa jashtë paketës, plani kthehet sipas skemës me parapagesë 60+1.
 8. Vëllimi i internetit do të shpenzohet sipas skemës 10+10 kB.
 9. Pagesa fikse mujore do të zbatohet në fund të muajit. Për muajin e parë të aktivizimit, njësitë e planit tarifor dhe pagesa fikse mujore do të llogariten në mënyrë proporcionale me ditët e mbetura të muajit. Në rastin kur kërkohet çaktivizimi i Numrit Celular, pagesa fikse mujore dhe njësitë e përfituara të planit tarifor për muajin e fundit do të llogariten të plota për atë muaj.
 10. Pas konsumimit të njësive të planit tarifor Control, do të zbatohen tarifat standarde të paraqitura në tabelën e çmimeve të tarifave standarde të planit tarifor individual me parapagesë. Ti mund të kryesh një rimbushje dhe/ose të aktivizosh një paketë me parapagesë për të vazhduar komunikimin për atë muaj.
 11. Kohëzgjatja minimale e kontratës është 12 muaj. Në rast ndërprerjeje të parakohshme të kësaj kontrate, penaliteti është i barazvlefshëm me shumën e muajve të mbetur të kontratës.
 12. Njësitë e paketave janë të vlefshme edhe në Roaming Ballkani Perëndimor. Për më shumë info, shiko këtu.
 13. Minutat, SMS apo MB e pakonsumuar nuk do të transferohen në muajin pasardhës.
 14. Përfitimet e planit janë në bazë mujore.
 15. Të gjitha tarifat e planit përfshijnë TVSH.

 

Për më shumë informacion, vizito dyqanet tona ALBtelecom, merr suport me chat online, merr suport në Whatsapp apo Viber në 067 2000123, ose telefono Shërbimin e Klientit në 123.

Thirrjet Kombëtare Lekë/ minutë 
Drejt numrave ALBtelecom Mobile  29.0 Lekë/Min
Drejt operatorëve të telefonisë fikse 29.0 Lekë/Min
Drejt operatorëve të tjerë celularë kombëtarë One Telecommunications/Vodafone Albania 29.0 Lekë/Min
SMS  
Drejt operatorëve kombëtarë 16.2 Lekë/SMS
Drejt operatorëve ndërkombëtarë 18.0 Lekë/SMS
Internet në celular / 3G  
10 kB 0.10 Lekë
MMS  
Drejt numrave ALBtelecom Mobile  16.2 Lekë/MMS
Drejt operatorëve të tjerë celularë 36.0 Lekë/MMS
Drejt operatorëve ndërkombëtarë 80.004 Lekë/MMS

 

Çmimet Roaming
  Thirrjet dalëse drejt të gjitha destinacioneve 
(Lekë/minutë)
Thirrjet hyrëse drejt te gjita destinacioneve 
(Lekë/minutë)
SMS Dalëse
(Lekë/SMS)
Internet 
(Lekë/MB)
Promo Zone 1 25 25 10 20
Promo Zone 2 50 50 10 20
Zona 1 100 100 35 750
Zona 2 200 200 50 1000
Zona 3 300 300 60 2000

 

 1. Ti mund ta kontrollosh balancën e vëllimit të internetit dhuratë me një nga mënyrat si më poshtë:
 • SMS drejt 143 me tekst Balance
 • Profili im app
 1. Tarifimi i internetit është sipas skemës 10+10 kb.
 2. Me mbarimin e vëlimit të internetit, do të tarifohesh sipas tarifave standarde të planit tarifor të cilit ti i përket.
 3. Paketa dhuratë e internetit mund të qëndrojë paralel me paketat e tjera të internetit.
 4. Mund të përfitohet vetëm një paketë interneti bonus për çdo paketë Super të aktivizuar.
 5. Interneti nuk është i vlefshëm në roaming.
Përditësuar: 27 Shtator 2017