SuperSmart Pa Limit

Plani Tarifor Super Smart Pa Limit
Pajtimi mujor 1,500 Lekë
Internet Pa Limit*
Minuta Kombëtare Pa Limit*
SMS brenda rrjetit Pa Limit*
SMS Kombëtare 200
SMS Ndërkombëtare​ 50
Minuta Ndër​kombëtare 50

*Tek njësitë pa limit të Planit, aplikohet Politika e Përdorimit të Drejtë.

Për më shumë informacion mbi Planin SuperSmart Pa Limit dhe Politikën e Përdorimit të Drejtë, kliko këtu

Për t'u njohur me Tarifat Standarde kliko këtu

Përditësuar: 23 Nëntor 2021