Paketa Javore 300

Me Paketën Javore 300

Për vetëm 300 Lekë/në javë merr plot:

 • 200 minuta drejt të gjithë operatorëve kombëtarë;
 • 200 minuta drejt ALBtelecom Fiks;
 • 200 SMS kombëtare;
 • 1 GB Internet 4G/3G;
 • Të vlefshme për 7 ditë!
 1. Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në vend (ALBtelecom Mobile, Telecom Albania dhe Vodafone dhe operatorë të tjerë fiksë).
 2. Në rast se ke një Paketë Javore 300 në përdorim dhe riblen po të njëjtën paketë, vëllimet e mbetura të benefiteve do të akumulohen dhe vlefshmëria e paketës do të shtyhet me vlefshmërinë e paketës më të fundit që ke blerë.
 3. Vëllimi i minutave do të shpenzohet sipas skemës 60 + 60 sekonda.
 4. Vlefshmëria e paketës është 7 ditë.
 5. Pas konsumimit të përfitimeve të paketës, do të tarifohesh me tarifat standarde të planit tarifor të cilit ti i përket.
 6. Për t’u regjistruar në paketën javore 300 dërgo një SMS me tekst 300 në numrin e shkurtër 131.
 7. Për të kontrolluar balancën dërgo një SMS me tekst Balance në numrin 145.
 8. Përfitimet e paketave nuk janë të vlefshme në roaming.
 9. Çmimet e mësipërme përfshijnë TVSH.
 10. Kjo paketë është e vlefshme deri më 13 shkurt 2019.

Për më shumë informacion, telefono Kujdesin për Klientin në 123 ose vizito dyqanet tona.

Përditësuar: 22 Shtator 2016