Paketat GigaNatën

Giganaten.png (1)
Paketat e Internetit GigaNatën 7 GigaNatën 30
Ç​mimi 100 300
Vëllimi 5 GB 20 GB
Vlefshmëria 7 netë (23:01 – 06:59) 30 netë (23:01 – 06:59)

 1. Për të aktivizuar Paketat GigaNatën 7 dhe GigaNatën 30 mund të përdorësh një nga mënyrat e mëposhtme:
  • SMS drejt 138 me tekst N7 për paketën GigaNatën 7
  • SMS drejt 138 me tekst N30 për paketën GigaNatën 30
  • Aplikacioni “Profili im”
  • Menu *100#
 2. Paketa GigaNatën 7 do të mund të përdoret për shtatë netë, kurse paketa GigaNatën 30 për tridhjetë netë të njëpasnjëshme përgjatë orarit 23:01 – 06:59.
 3. Me konsumimin e vëllimit të internetit brenda paketës, tarifimi do të vijojë me tarifat standarde të planit tarifor të cilit ti i përket.
 4. Vëllimi i internetit të paketave do të konsumohet për çdo 10 kByte.
 5. Nëse je duke përdorur një paketë GigaNatën 7 ose 30 dhe në të njëjtën kohë blen përsëri të njëjtën paketë, atëherë përfitimet e paketës tënde të parë nuk do të jenë më të vlefshme.
 6. Ti mund t'i përdorësh njëkohësisht të dyja paketat GigaNatën 7 dhe GigaNatën 30.
 7. Nuk ka limit për numrin e aktivizimeve të paketave GigaNatën 7 dhe GigaNatën 30 brenda një muaji kalendarik.
 8. Për të kontrolluar balancën e paketës së aktivizuar, mund të përdorësh një nga mënyrat e mëposhtme:
  • SMS me tekst Balance në numrin 138.
  • Aplikacionin “Profili Im”
  • Menunë *100#
 9. Përfitimet e paketave nuk janë të vlefshme në roaming.
 10. Të gjitha çmimet e paketave përfshijnë TVSH.
Përditësuar: 19 Gusht 2019