Paketat SUPER PA LIMIT

Article Banner (13).png

Aktivizimi

Paketat Super Pa Limit do të mund të aktivizohen me një nga mënyrat si më poshtë:

 • Nëpërmjet aplikacionit “Profili im”. Duke aktivizuar paketat Super Pa Limit nga aplikacioni, klienti përfiton 4 GB internet me vlefshmëri 28 ditë.
 • Duke dërguar një SMS drejt 131 me tekst përkatësisht për secilën paketë si më poshtë:

- U400 për Super 400 Pa Limit

- U700 për Super 700 Pa Limit

- U1100 për Super 1100 Pa Limit

- U1300 për Super 1300 Pa Limit

- U1900 për Super 1900 Pa Limit

 • Duke vizituar dyqanin më të afërt ALBtelecom
 • Duke përdorur Menunë *100#

Kontrolli i Balancës

Për të kontrolluar balancën e paketës së aktivizuar, mund të përdoret një nga mënyrat e mëposhtme:

 • Aplikacioni “Profili Im”
 • SMS me tekst Balance në numrin 145.
 • Menuja *100#
 • Promocioni i dyfishimit të vëllimit të internetit të paketës do të jetë i vlefshëm deri më 07 shkurt 2020.
 • Tek minutat kombëtare, minutat drejt ALBtelecom Fiks dhe SMS brenda rrjetit të cilat kanë njësi pa limit, do të aplikohet Politika e Përdorimit të Drejtë, deri në 4,000 njësi. Pas konsumimit të këtyre njësive, tarifimi do të vazhdojë me tarifat standarde të planit tarifor të cilit i përket.
 • Interneti është pa limit, por do të aplikohet Politika e Përdorimit të Drejtë për secilën paketë, si më poshtë:
  • Super 400 Pa Limit – pas përfundimit të vëllimit prej 100 MB (200 MB gjatë periudhës promocionale) me shpejtësi 3G/4G, do të vijohet lundrimi në internet me shpejtësi të reduktuar, 128 Kbps në shkarkim të dhënash dhe 96 Kbps në ngarkim të dhënash;
  • Super 700 Pa Limit – pas përfundimit të vëllimit prej 1 GB (2 GB gjatë periudhës promocionale) me shpejtësi 3G/4G, do të vijohet lundrimi në internet me shpejtësi të reduktuar, 128 Kbps në shkarkim të dhënash dhe 96 Kbps në ngarkim të dhënash;
  • Super 1100 Pa Limit – pas përfundimit të vëllimit prej 4 GB (8 GB gjate periudhës promocionale) me shpejtësi 3G/4G, do të vijohet lundrimi në internet me shpejtësi të reduktuar, 128 Kbps në shkarkim të dhënash dhe 96 Kbps në ngarkim të dhënash;
  • Super 1300 Pa Limit – pas përfundimit të vëllimit prej 12 GB (24 GB gjatë periudhës promocionale) me shpejtësi 3G/4G, do të vijohet lundrimi në internet me shpejtësi të reduktuar, 128 Kbps në shkarkim të dhënash dhe 96 Kbps në ngarkim të dhënash;
  • Super 1900 Pa Limit – pas përfundimit të vëllimit prej 18 GB (36 GB gjatë periudhës promocionale) me shpejtësi 3G/4G, do të vijohet lundrimi në internet me shpejtësi të reduktuar, 128 Kbps në shkarkim të dhënash dhe 96 Kbps në ngarkim të dhënash;
 • Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë celularë (ALBtelecom Mobile, Vodafone Albania, One Telecommunications) dhe fiksë të tjerë.
 • SMS kombëtare/ndërkombëtare janë të vlefshme drejt operatorëve celularë kombëtarë dhe të gjithë operatorëve ndërkombëtarë.
 • Minutat ndërkombëtare ne paketen Super 1900 Pa limit janë të vlefshme drejt gjithë operatorëve në: Itali, Greqi, Kosovë, Bullgari, Francë, USA, Kanada, Belgjikë, Gjermani, Turqi, UK, Kinë, Suedi, Spanjë, Rumani, Poloni, Republika Çeke.
 • Vëllimi i minutave do të shpenzohet sipas skemës 60 + 60 sekonda, ndërsa ai i internetit çdo 10 kB.
 • Mund të aktivizohen deri në 3 paketa 30 ditore SUPER Pa Limit brenda një muaji kalendarik.
 • Nëse ke aktive një nga paketat Super Pa Limit dhe dëshiron të aktivizosh një paketë tjetër Super pa Limit, atëherë njësitë e paketës tënde të parë nuk do të jenë më të vlefshme.
 • Vlefshmëria e Paketës është 30 ditë nga momenti i aktivizimit.
 • Me konsumimin e vëllimit të njësive brenda paketës, dhe nëse nuk ke paketë tjetër aktive, tarifimi do të vazhdojë me tarifat standarde të planit tarifor të cilit ti i përket.
 • Gjate vlefshmërisë së paketave Super Pa Limit, paketat me kohëzgjatje më të shkurtër (Ditore, Javore, Super Weekend, GigaNatën) do të kenë prioritet në konsumim krahas paketës Super aktive.
 • Njësitë e paketave janë të vlefshme vetëm në Roaming Kosovë dhe Ballkani Perëndimor kundrejt një tarifimi shtesë.
 • Çmimet e paketave përfshijnë TVSH.

Për më shumë informacion, vizito dyqanet tona ALBtelecom, merr suport me chat online, merr suport në Whatsapp apo Viber në 067 2000123, ose telefono Shërbimin e Klientit në 123.

Përditësuar: 7 Tetor 2020