Paketat SUPER PA LIMIT

Article Banner (13).png

Me aktivizimin e njërës prej paketave Super pa Limit ti ke mundësi të përfitosh nga dhuratat e grupit SuperFamilja.

Dhurata me ALBtelecom Special

Nuk ke përse zgjedh. Ti mund t'i përdorësh të gjitha dhuratat.

Me aktivizimin e njërës prej paketave Super pa Limit, ti përfiton automatikisht kodet e tua dhuratë në ALBtelecom Special. Mjafton të aksesosh aplikacionin Profili Im.

Aktivizimi

Paketat Super Pa Limit do të mund të aktivizohen me një nga mënyrat si më poshtë:

  • Nëpërmjet aplikacionit “Profili im”. Duke aktivizuar paketat Super Pa Limit nga aplikacioni, klienti përfiton 4 GB internet me vlefshmëri 28 ditë.
  • Duke dërguar një SMS drejt 131 me tekst përkatësisht për secilën paketë si më poshtë:

-           U400 për Super 400 Pa Limit

-           U700 për Super 700 Pa Limit

-           U1100 për Super 1100 Pa Limit

-           U1300 për Super 1300 Pa Limit

-           U1900 për Super 1900 Pa Limit

  • Duke vizituar dyqanin më të afërt ALBtelecom
  • Duke përdorur Menunë *100#

 

Kontrolli i Balancës

Për të kontrolluar balancën e paketës së aktivizuar, mund të përdoret një nga mënyrat e mëposhtme:

  • Aplikacioni “Profili Im”
  • SMS me tekst Balance në numrin 145.
  • Menuja *100#

Për më shumë informacion mbi Paketën, kliko  këtu

Përditësuar: 7 Tetor 2020