Paketa Gigastike

Paketat-Super-Article.png

Super komunikim në celular me paketën Gigastike!

Dhe tani, vetëm për klientët ALBtelecom, chat e lundrim pa shpenzuar asnjë GB në aplikacionin BiP. si edhe 10 GB memorie premium + lundrim FALAS në aplikacionin Lifebox!

Gigastike
Çmimi 1300
Minuta Kombëtare 400
Minuta drejt rrjetit ALBtelecom Fiks 400
Minuta Ndërkombëtare
SMS drejt ALBtelecom Mobile 400
SMS Kombëtare
Internet 3G/4G 5 GB
Përfitime të tjera(Internet 3G/4G) 10 GB
TV ALBtv Mobile Dhuratë​​
BiP + Lifebox Dhuratë
Vlefshmëria 30 Ditë
SMS për regjistrim drejt 131 G1300

Për më shumë informacion rreth secilës pakete kliko këtu!

 1. Për të kontrolluar balancën e paketës së aktivizuar, mund të përdorësh një nga mënyrat e mëposhtme:

   • SMS me tekst Balance në numrin 145.
   • Aplikacionin “Profili Im”
   • Menunë *100#
 2. Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë fiksë e celularë.
 3. SMS-të kombëtare/ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjitha destinacioneve kombëtare dhe ndërkombëtare.
 4. Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në: Itali, Greqi, Kosovë, Bullgari, Francë, SHBA, Kanada, Belgjikë, Gjermani, Turqi, Angli, Kinë, Suedi, Spanjë, Rumani, Poloni dhe Republika Çeke.
 5. Vëllimi i minutave do të shpenzohet sipas skemës 60+60 sekonda, ndërsa ai i internetit çdo 10 kB. Përparësi në konsumimin e internetit ka vëllimi i vlefshëm vetëm në rrjetin 4G.
 6. Me aktivizimin e Paketës Gigastike, përfitohet:
  • Lundrim falas dhe akses i plotë në aplikacionin Lifebox, si edhe 5 GB memorie nga aplikacioni e 5 GB memorie dhuratë nga ALBtelecom.
  • Lundrim e chat falas në aplikacionin BiP.
 7. Nëse aktivizon paketën Gigastike, pas 30 ditësh, memoria prej 5 GB dhuratë nga ALBtelecom do të jetë e vlefshme për të parë përmbajtjen e ngarkuar e për ta shkarkuar atë, por jo për të ngarkuar përmbajtje të re.
 8. Nese nuk aktivizon një paketë të re për 6 muaj rresht, atëherë memoria e Lifebox do të fshihet.
 9. Nëse bart numrin në një operator tjetër ndërkohë që ke aktiv Lifebox me 5 GB memorin nga ALBtelecom, kjo memorie do të jetë e vlefshme për të parë e shkarkuar përmbajtjen edhe për 3 muaj të tjerë nga momenti i bartjes së numrit. Pas këtij afati, memoria dhe përmbajtja e ngarkuar do të fshihen.
 10. Lundrimi falas në aplikacionet Lifebox e BiP nuk është i vlefshëm në roaming.
 11. Me konsumimin e vëllimit të njësive brenda paketës, dhe nëse nuk ke paketë tjetër aktive, tarifimi do te vazhdojë me tarifat standarde të planit tarifor të cilit i përket.
 12. Ti ke të drejtë të konsumosh deri në tre paketa 30 ditore brenda një muaji kalendarik.
 13. Nëse je duke përdorur një nga paketat dhe njëkohësisht blen një paketë të re, atëherë përfitimet e paketës tënde të parë nuk do të jenë të vlefshme.
 14. Përfitimet e paketës nuk janë të vlefshme në roaming.
 15. Vlefshmëria e Paketës është 30 ditë.
 16. Me aktivizimin e paketës Gigastike ti përfiton dhuratë edhe paketën ALBtv Mobile, të vlefshme për 30 ditë nga momenti i aktivizimit.
 17. Çmimi i paketës përfshin TVSH.

 

Për më shumë informacion, vizito dyqanet tona ALBtelecom, merr suport me chat online, merr suport në Whatsapp apo Viber në 067 2000123, ose telefono Shërbimin e Klientit në 123.

Përditësuar: 16 Korrik 2018