Paketa Super 1900

Paketat-Super-Article.png

Super komunikim në celular me paketën Super 1900!

Dhe tani, vetëm për klientët ALBtelecom, chat e lundrim pa shpenzuar asnjë GB në aplikacionin BiP. si edhe 10 GB memorie premium + lundrim FALAS në aplikacionin Lifebox!

Super 1900
Çmimi 1900
Minuta Kombëtare 3500
Minuta drejt rrjetit ALBtelecom Fiks 3500
Minuta Ndërkombëtare 60
SMS drejt ALBtelecom Mobile 3000
SMS Kombëtare 300
SMS Ndërkombëtare
Internet 3G/4G 12 GB
Internet 4G/4G+ 3 GB
TV ALBtv Mobile Dhuratë​
BiP + Lifebox Dhuratë
Vlefshmëria 30 Ditë
SMS për regjistrim drejt 131 S1900

Për më shumë informacion rreth secilës pakete kliko këtu!

 1. Për të kontrolluar balancën e paketës së aktivizuar, mund të përdorësh një nga mënyrat e mëposhtme:
  • SMS me tekst Balance në numrin 145.
  • Aplikacionin “Profili Im”
  • Menunë *100#
 1. Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë fiksë e celularë.
 2. SMS-të kombëtare/ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjitha destinacioneve kombëtare dhe ndërkombëtare.
 3. Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në: Itali, Greqi, Kosovë, Bullgari, Francë, SHBA, Kanada, Belgjikë, Gjermani, Turqi, Angli, Kinë, Suedi, Spanjë, Rumani, Poloni dhe Republika Çeke.
 4. Vëllimi i minutave do të shpenzohet sipas skemës 60+60 sekonda, ndërsa ai i internetit çdo 10 kB. Përparësi në konsumimin e internetit ka vëllimi i vlefshëm vetëm në rrjetin 4G.
 5. Me aktivizimin e Paketës Super 1900, përfitohet:
  • Lundrim falas dhe akses i plotë në aplikacionin Lifebox, si edhe 5 GB memorie nga aplikacioni e 5 GB memorie dhuratë nga ALBtelecom.
  • Lundrim e chat falas në aplikacionin BiP.
 6. Nëse aktivizon një paketë Super 1900, pas 30 ditësh, memoria prej 5 GB dhuratë nga ALBtelecom do të jetë e vlefshme për të parë përmbajtjen e ngarkuar e për ta shkarkuar atë, por jo për të ngarkuar përmbajtje të re.
 7. Nese nuk aktivizon një paketë të re për 6 muaj rresht, atëherë memoria e Lifebox do të fshihet.
 8. Nëse bart numrin në një operator tjetër ndërkohë që ke aktiv Lifebox me 5 GB memorin nga ALBtelecom, kjo memorie do të jetë e vlefshme për të parë e shkarkuar përmbajtjen edhe për 3 muaj të tjerë nga momenti i bartjes së numrit. Pas këtij afati, memoria dhe përmbajtja e ngarkuar do të fshihen.
 9. Lundrimi falas në aplikacionet Lifebox e BiP nuk është i vlefshëm në roaming.
 10. Me konsumimin e vëllimit të njësive brenda paketës, dhe nëse nuk ke paketë tjetër aktive, tarifimi do te vazhdojë me tarifat standarde të planit tarifor të cilit i përket.
 11. Ti ke të drejtë të konsumosh deri në tre paketa 30 ditore brenda një muaji kalendarik.
 12. Nëse je duke përdorur një nga paketat dhe njëkohësisht blen një paketë të re, atëherë përfitimet e paketës tënde të parë nuk do të jenë të vlefshme.
 13. Përfitimet e paketës nuk janë të vlefshme në roaming.
 14. Vlefshmëria e Paketës është 30 ditë.
 15. Me aktivizimin e paketës Super 1900 ti përfiton dhuratë edhe paketën ALBtv Mobile, të vlefshme për 30 ditë nga momenti i aktivizimit.
 16. Çmimi i paketës përfshin TVSH

 

 

Për më shumë informacion, vizito dyqanet tona ALBtelecom, merr suport me chat online, merr suport në Whatsapp apo Viber në 067 2000123, ose telefono Shërbimin e Klientit në 123.

Përditësuar: 16 Shtator 2016