Mirë se vjen në shtëpi! Zgjidh paketat Mobile "Welcome".

870x155.jpg

Duke zgjedhur një nga paketat e dedikuara “Welcome”, shijo komunikimin gjatë gjithë qëndrimit tënd në Shqipëri dhe merre kartën tënde SIM me vete, për ta përdorur atë kur të kthehesh sërish!

Paketat​ Welcome​ Welcome​ Extra
Çmimi​ 700 Lekë 1,000 Lekë
Minuta kombëtare​ 600 1000
Minuta ndërkombëtare​ 20 20
Internet​ 2GB 3GB
Internet në Whatsapp & Facebook​ Dhuratë Dhuratë
SMS kombëtare​ 100 400
Vlefshmëria​ 14 28
Teksti i SMS për regjistrim drejt numrit 131 w700 w1000

1. Për të kontrolluar balancën e paketës dërgo një SMS me tekst Balance në numrin 145.
2. Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në:
Itali, Greqi, Kosovë, Bullgari, Francë, SHBA, Kanada, Belgjikë, Gjermani, Turqi, Angli, Kinë, Suedi, Spanjë, Rumani, Poloni dhe Republikën Çeke.
3. Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve celularë
në Shqipëri (Vodafone, Telekom Albania, Plus, ALBtelecom Celular), si edhe drejt operatorëve alternativë të telefonisë fikse.
4. Vëllimi i minutave do të shpenzohet sipas skemës 60+60 sekonda, ndërsa ai i internetit çdo 10 kB.
5. Nëse je duke përdorur një nga paketat dhe njëkohësisht blen një paketë
të re, atëherë përfitimet e paketës tënde të parë nuk do të jenë më të vlefshme.
6. Ti ke të drejtë të konsumosh deri në tre paketa brenda një muaji kalendarik.
7. Whatsapp dhe lundrimi ne Facebook do të jetë falas për 10 GB e para*.
8. Çmimet e paketave përfshijnë TVSH.
9. Këto paketa janë të vlefshme deri më 30 shtator 2017.

 

 *WhatsApp-Papagesë përfshihet:tekst, foto, video, Video telefonatë ose telefonatë standard nga aplikacioni.

Facebook- Papagesë brenda platformes Facebook Përfshihet- Ttekst, foto, lundrim. Ndërsa per video dhe përdorimi i linqeve të tjera (klikime ne Facebook që të drejtojnë në platforma si YouTube etj) konsumi i internetit do të zbritet nga volume i  internetit të paketës. 

Gjithashtu kur konsumi i internetit brenda aplikalioneve falas te arrijë limitin e 10GB internet (nga të dy aplikacionet Facebook dhe WhatsApp) përdorimi i internetit me tej për këto dhe aplikacionet e tjera do të zbritet nga ai i paketës ose nga plani tarifor. 

Për më shumë informacion, vizito dyqanet tona ALBtelecom, faqen tonë zyrtare www.albtelecom.al ku ofrohet suport me chat online, merr suport në WhatsApp apo Viber në 067 2000123, ose telefono Shërbimin e  në 123.

Përditësuar: 25 Korrik 2017