Oferta e bartjes së numrit

Bashkohu me rrjetin Eagle Mobile!

Web Banners_Web - 870x155.jpg

Bashkohu me rrjetin Eagle Mobile dhe përfito 5 GB internet e 100 Lekë kredit fillestar dhuratë, si dhe 30% zbritje në Paketat e Miqësisë për plot 6 muaj rresht!

Paketat e Miqësisë Paketa 800 Paketa Kupid Paketa 1000 Paketa 1200 Paketa 1600 Paketa 2000
Çmimi standard (Lekë) 800​ 800 1,000 1,200 1,600 2,000
Çmimi i ofertës (Lekë) 560 560 700 840 1,120 1,400
Minuta drejt Eagle Mobile 300 200 1000 1200 1600 2000
Minuta kombëtare 300
Minuta ndërkombetare 10 30 60
Minuta me ALBtelecom fiks 1000 1000 1000 1000 1000 2000
SMS drejt Eagle Mobile 200 400 400 500 1600 2000
SMS kombëtare 400 400
SMS ndërkombëtare
Internet 1 GB 4 GB 4 GB​ Pa Limit Pa Limit Pa Limit
SMS drejt 131 për regjistrim 800 K800 1000 1200 1600 2000
 • Për të kontrolluar balancën dërgo një SMS me tekst Balance në numrin 145.
 • Krediti fillestar mund të konsumohet sipas dëshirës, për thirrje e SMS drejt të gjitha destinacioneve kombëtare e ndërkombëtare, apo për të lundruar në internet dhe do të tarifohet sipas tarifave standarde të planit tarifor të cilit ti i përket.
 • Minutat kombëtare të Paketës 800 janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve të tjerë kombëtarë celularë: Vodafone, Telekom Albania, Plus.
 • Minutat kombëtare të Paketës KUPID, 1000, 1200, 1600 dhe 2000 janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtare: Eagle Mobile, Vodafone, Telekom Albania, Plus dhe operatorëve të tjerë kombëtarë fiksë.
 • Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në 17 vende të botës: Itali, Greqi, Kosovë, Bullgari, Francë, SHBA, Kanada, Belgjikë, Gjermani, Turqi, Angli, Kinë, Suedi, Spanjë, Rumani, Poloni dhe Republika Çeke.
 • Vlefshmëria e paketave është 4 javë nga momenti i aktivizimit.
 • Vëllimi i minutave të paketave do të shpenzohet sipas skemës 60+60 sekonda, ndërsa vëllimi i Internetit çdo 10 kB.
 • Nëse je duke përdorur një paketë dhe njëkohësisht blen një paketë të re, atëherë përfitimet e paketës tënde të parë nuk do të jenë më të vlefshme.
 • Paketat 1200, 1600 dhe 2000 kanë një politikë përdorimi të drejtë të internetit dhe pas përfundimit të vëllimit me shpejtësi 4G/3G do të vazhdosh të lundrosh pa limit, por me shpejtësi të reduktuar:

            -6 GB internet me shpejtësi 4G/3G për                     Paketën 1200 dhe Paketën 1600

            -10 GB internet me shpejtesi 4G/3G per                   Paketen 2000

 • Pas konsumimit të përfitimeve të paketës, do të tarifohesh me tarifat standarde të planit tarifor të cilit i përket.
 • Ti ke të drejtë të regjistrohesh deri në tre herë në Paketat Miqësisë muaji kalendarik.
 • Përfitimet e paketave nuk janë të vlefshme në roaming.

Për më shumë informacion, vizito dyqanet ALBtelecom ose telefono Shërbimin e Klientit në 123.

 • Për të kontrolluar balancën dërgo një SMS me tekst Balance në numrin 145.
 • Krediti fillestar mund të konsumohet sipas dëshirës, për thirrje e SMS drejt të gjitha destinacioneve kombëtare e ndërkombëtare, apo për të lundruar në internet dhe do të tarifohet sipas tarifave standarde të planit tarifor të cilit ti i përket.
 • Minutat kombëtare të Paketës 800 janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve të tjerë kombëtarë celularë: Vodafone, Telekom Albania, Plus.
 • Minutat kombëtare të Paketës KUPID, 1000, 1200, 1600 dhe 2000 janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtare: Eagle Mobile, Vodafone, Telekom Albania, Plus dhe operatorëve të tjerë kombëtarë fiksë.
 • Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në 17 vende të botës: Itali, Greqi, Kosovë, Bullgari, Francë, SHBA, Kanada, Belgjikë, Gjermani, Turqi, Angli, Kinë, Suedi, Spanjë, Rumani, Poloni dhe Republika Çeke.
 • Vlefshmëria e paketave është 4 javë nga momenti i aktivizimit.
 • Vëllimi i minutave të paketave do të shpenzohet sipas skemës 60+60 sekonda, ndërsa vëllimi i Internetit çdo 10 kB.
 • Nëse je duke përdorur një paketë dhe njëkohësisht blen një paketë të re, atëherë përfitimet e paketës tënde të parë nuk do të jenë më të vlefshme.
 • Paketat 1200, 1600 dhe 2000 kanë një politikë përdorimi të drejtë të internetit dhe pas përfundimit të vëllimit me shpejtësi 4G/3G do të vazhdosh të lundrosh pa limit, por me shpejtësi të reduktuar:

            -6 GB internet me shpejtësi 4G/3G për                     Paketën 1200 dhe Paketën 1600

            -10 GB internet me shpejtesi 4G/3G per                   Paketen 2000

 • Pas konsumimit të përfitimeve të paketës, do të tarifohesh me tarifat standarde të planit tarifor të cilit i përket.
 • Ti ke të drejtë të regjistrohesh deri në tre herë në Paketat Miqësisë muaji kalendarik.
 • Përfitimet e paketave nuk janë të vlefshme në roaming.

Për më shumë informacion, vizito dyqanet ALBtelecom ose telefono Shërbimin e Klientit në 123.

Përditësuar: 19 Dhjetor 2016