Paketa Ditore 100

Kombinimet më të ëmbla, krijuar vetëm për ty!

Me Paketën Ditore 100, për vetëm 100 Lekë/ditë merr plot:

 • 100 minuta drejt të gjithë operatorëve kombëtare;
 • 100 minuta drejt ALBtelecom Fiks;
 • 100 SMS kombëtare;
 • 30 MMS kombëtare;
 • 250 MB Internet 4G;
 • Të vlefshme për 24 orë!
 1. Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë opertorëve në vend (Eagle Mobile, Telekom Albania, Vodafone, Plus dhe operatorë të tjerë fiksë).
 2. Në rast se ke një Paketë Ditore 100 në përdorim dhe riblen po të njëjtën paketë, vëllimet e mbetura të përfitimeve do të akumulohen dhe vlefshmëria e paketës do të shtyhet me vlefshmërinë e paketës më të fundit që ke blerë. 
 3. Vëllimi i minutave do të shpenzohet sipas skemës 60 + 60 sekonda. 
 4. Vlefshmëria e paketës është 24 orë. 
 5. Pas konsumimit të përfitimeve të paketës, do të tarifohesh me tarifat standarde të planit tarifor të cilit ti i përket. 
 6. Për t’u regjistruar në paketën ditore 100 dërgo një SMS me tekst 100 në numrin e shkurtër 131. 
 7. Për të kontrolluar balancën dërgo një SMS me tekst Balance në numrin 145. 
 8. Përfitimet e paketave nuk janë të vlefshme në roaming. 
 9. Çmimet e mësipërme përfshijnë TVSH. 
 10. Oferta është e vlefshme duke filluar nga data 1 tetor 2015.

Për më shumë informacion, telefono Kujdesin për Klientin në 123 ose vizito dyqanet tona.

 1. Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë opertorëve në vend (Eagle Mobile, Telekom Albania, Vodafone, Plus dhe operatorë të tjerë fiksë).
 2. Në rast se ke një Paketë Ditore 100 në përdorim dhe riblen po të njëjtën paketë, vëllimet e mbetura të përfitimeve do të akumulohen dhe vlefshmëria e paketës do të shtyhet me vlefshmërinë e paketës më të fundit që ke blerë. 
 3. Vëllimi i minutave do të shpenzohet sipas skemës 60 + 60 sekonda. 
 4. Vlefshmëria e paketës është 24 orë. 
 5. Pas konsumimit të përfitimeve të paketës, do të tarifohesh me tarifat standarde të planit tarifor të cilit ti i përket. 
 6. Për t’u regjistruar në paketën ditore 100 dërgo një SMS me tekst 100 në numrin e shkurtër 131. 
 7. Për të kontrolluar balancën dërgo një SMS me tekst Balance në numrin 145. 
 8. Përfitimet e paketave nuk janë të vlefshme në roaming. 
 9. Çmimet e mësipërme përfshijnë TVSH. 
 10. Oferta është e vlefshme duke filluar nga data 1 tetor 2015.

Për më shumë informacion, telefono Kujdesin për Klientin në 123 ose vizito dyqanet tona.

Përditësuar: 22 Shtator 2016