Paketa Standarte 1600

Zgjidh Paketën 1600 dhe për vetëm 1,600 Lekë merr plot:

Paketa 1600_ 870x155_al.jpg
 • 1600 minuta drejt të gjithë operatorëve kombëtarë;
 • 30 minuta ndërkombëtare;
 • 1000 minuta drejt ALBtelecom Fiks;
 • 1600 SMS drejt Eagle Mobile;
 • 400 SMS kombëtare e ndërkombëtare;
 • Internet 4G/3G Pa LIMIT;
 • Të vlefshme për 4 javë.
 1. Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në vend: Eagle Mobile, Vodafone, Telekom Albania, PLUS dhe operatorëve të tjerë fiksë.
 2. Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme drejt operatorëve në plot 17 shtete, si: Itali, Greqi, Kosovë, Bullgari, Francë, SHBA, Kanada, Gjermani, Turqi, Belgjikë, Angli, Kinë, Suedi, Spanjë, Rumani, Poloni dhe Republikën Çeke.
 3. Vëllimi i minutave do të shpenzohet sipas skemës 60 + 60 sekonda.
 4. Nëse je duke përdorur një paketë dhe njëkohësisht blen një paketë të re, ateherë vëllimi i përfitimeve të paketës tënde të parë nuk do të jetë më i vlefshëm.
 5. Vlefshmëria e paketës është 4 javë.
 6. Pas konsumimit të përfitimeve të paketës, do të tarifohesh me tarifat standarde të planit tarifor të cilit i përket.
 7. Ti ke të drejtë të konsumosh deri në tre paketa brenda një muaji kalendarik.
 8. SMS kombetare dhe nderkombetare janë të vlefshme drejt të gjithë destinacioneve kombetare dhe ato ndërkombëtare në të gjithë botën.
 9. Interneti me shpejtësi 4G/3G i kësaj pakete do të jetë i vlefshëm për 6 GB e parë; më pas lundrimi do të jetë pa limit, por me shpejtësi të reduktuar.
 10. Per t'u regjistruar në paketën standarde 1600 dërgo një SMS me tekst 1600 në numrin e shkurtër 131.
 11. Për të kontrolluar balancën dërgo një SMS me tekst Balance në numrin 145.
 12. Përfitimet e paketave nuk janë të vlefshme në roaming.
 13. Çmimet e mësipërme përfshijnë TVSH. 
 1. Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve në vend: Eagle Mobile, Vodafone, Telekom Albania, PLUS dhe operatorëve të tjerë fiksë.
 2. Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme drejt operatorëve në plot 17 shtete, si: Itali, Greqi, Kosovë, Bullgari, Francë, SHBA, Kanada, Gjermani, Turqi, Belgjikë, Angli, Kinë, Suedi, Spanjë, Rumani, Poloni dhe Republikën Çeke.
 3. Vëllimi i minutave do të shpenzohet sipas skemës 60 + 60 sekonda.
 4. Nëse je duke përdorur një paketë dhe njëkohësisht blen një paketë të re, ateherë vëllimi i përfitimeve të paketës tënde të parë nuk do të jetë më i vlefshëm.
 5. Vlefshmëria e paketës është 4 javë.
 6. Pas konsumimit të përfitimeve të paketës, do të tarifohesh me tarifat standarde të planit tarifor të cilit i përket.
 7. Ti ke të drejtë të konsumosh deri në tre paketa brenda një muaji kalendarik.
 8. SMS kombetare dhe nderkombetare janë të vlefshme drejt të gjithë destinacioneve kombetare dhe ato ndërkombëtare në të gjithë botën.
 9. Interneti me shpejtësi 4G/3G i kësaj pakete do të jetë i vlefshëm për 6 GB e parë; më pas lundrimi do të jetë pa limit, por me shpejtësi të reduktuar.
 10. Per t'u regjistruar në paketën standarde 1600 dërgo një SMS me tekst 1600 në numrin e shkurtër 131.
 11. Për të kontrolluar balancën dërgo një SMS me tekst Balance në numrin 145.
 12. Përfitimet e paketave nuk janë të vlefshme në roaming.
 13. Çmimet e mësipërme përfshijnë TVSH. 
Përditësuar: 22 Shtator 2016