Detaje mbi Shërbimin Roaming Plus Ballkan Perëndimor

  1. Ti do të komunikosh në vendet e Ballkanit Perëndimor me tarifa preferenciale për sa kohë ke një Paketë Super aktive në Shqipëri.
  2. Njësitë e Paketës Super nuk do të konsumohen ndërkohë që komunikon në Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni e Veriut, Serbi dhe Bosnjë Hercegovinë.
  3. Minutat dalesë janë të vlefshme drejt ALBtelecom Mobile, ALBtelecom Fiks, Vodafone Albania, Telekom Albania dhe operatorëve të tjerë fiksë.
  4. Paketat SUPER që janë të vlefshme për të përfituar nga tarifat preferenciale janë: Super 700, Super 1100, Super 1300, Gigastike dhe Super 1900.
  5. Struktura e tarifimit do të jetë:
    • Minutat hyrëse dhe dalese: 30+1
    • Internet: 1+1 kb
  6. Tarifat e mësipërme përfshijnë TVSH.
Përditësuar: 28 Qershor 2019