Nëpër botë me numrin tënd me vete

Roaming Article-07.png

Si mund ta përdor numrin tim ALBtelecom Mobile ndërkohë që jam në Roaming?

Nëse jeni duke udhëtuar jashtë shtetit, telefoni juaj do të lidhet automatikisht me njërin prej rrjeteve në shtetin përkatës. 
Nëse nuk lidhet automatikisht, mund të zgjidhni rrjetin në mënyrë manuale, me anë të menusë së telefonit tuaj:

  1. Zgjidhni "Tools" dhe më pas  "Settings" në menu,    
  2. Zgjidhni "Phone" dhe më pas "Network",    
  3. Zgjidhni "Manual Operator selection",    
  4. Pastaj operatorin që dëshironi nga lista e shfaqur. 

Për të shmangur Roaming-un e padëshiruar të gjithë abonentët ALBtelecom Mobile që banojnë në zonat kufitare duhet të aplikojnë proçedurën e mësipërme, pra të bëjnë aktivizim manual të rrjetit ALBtelecom Mobile.

Si mund të telefonoj nga jashtë shtetit numrat ALBtelecom Mobile ose operatorët e tjerë kombëtarë?
Për të kontaktuar numrat  ose numrat e tjerë, ju duhet të formoni prefiksin e shtetit p.sh. 00355 ose +355 dhe më pas prefiksin e operatorit p.sh. 67 për ALBtelecom Mobile 0035567XXXXXXX ose 68 për Telecom Albania p.sh. 0035568XXXXXXX.
Për të kontaktuar numrat fiks drejt vendit tuaj, ju duhet të formoni prefiksin e shtetit 00355 ose +355 dhe prefiksin e zonës p.sh. 4 për Tiranën 003554XXXXXX.

 

Për më shumë informacion, vizito dyqanet tona ALBtelecom, merr suport me Chat online ose WhatsApp dhe Viber në 067 2000123, ose telefono Shërbimin e Klientit në 123.

Tani ju mund të keni Roaming!!!
Po planifikoni të shkoni jashtë shtetit dhe po kërkoni një mënyrë për të ruajtur kontaktet me të gjithë? ALBtelecom Mobile ofron shërbim roaming anembanë botës.

Roaming për abonentët me parapagesë 
Shërbimi Roaming mundëson abonentët ALBtelecom Mobile me parapagesë të kryejnë thirrje kur ndodhen jashtë shtetit. Ju do të jeni automatikisht të regjistruar në shërbim, por duhet të keni kredit të mjaftueshëm për të kryer thirrjet.

Shërbimi i internetit ne Roaming nuk ofrohet automatikisht, por aktivizohet duke telefonuar kodin *125#.

Roaming për abonentët me kontratë 
Për të aktivizuar shërbimin Roaming, abonentët me kontratë mund të shkojnë në dyqanin më të afërt ALBtelecom Mobile për t'u informuar. Aty mund të bëjnë pagesën e garancise, sipas periudhës kohore gjatë të cilës duan të përdorin shërbimin Roaming.

Për të parë rrjetin e dyqaneve ALBtelecom Mobile, klikoni këtu

Të gjithë abonentët individualë me kontratë do të kenë mundësi të përfitojnë nga shërbimi Roaming Hyrës sa herë që ndodhen jashtë vendit. Ata do të marrin telefonata hyrëse dhe SMS në cilindo shtet që të ndodhen.

Tabela e Garancive

Pagesat fillestare të abonimit Vlera    
Garanci Roaming 500-25,000 Lekë
Kujdesi për Klienatin (123) Falas
Telefonata drejt 141 Falas

Nëse ju jeni një abonent me parapagesë, para se të largoheni nga Shqipëria ju mund të kontrolloni dhe të rimbushni llogarinë tuaj duke kontaktuar në numrin 141, ose duke përdorur menunë ALBtelecom Star *100# OK.

Nëse jeni një abonent me kontratë, para se të udhëtoni jashtë, sigurohuni që i keni paguar faturat tuaja në kohë, dhe merrni konfirmimin që shërbimi juaj Roaming është aktiv për ju.

Shërbimet bazë që mund të përdorni kur ndodheni jashtë shtetit, janë:

Thirrjet, SMS, MMS dhe përdorimi i internetit.

Përpara se të largoheni, duhet të aktivizoni shërbimet MMS & Internet për numrin tuaj.

Çaktivizimi i Shërbimit Internet Roaming

Abonentët ALBtelecom Mobile  që mund të udhëtojnë jashtë vendit, kanë mundësinë të çaktivizojnë vetëm shërbimin e Internetit në Roaming sipas dëshirës dhe nevojave të tyre. Ky çaktivizim mund të kryhet duke formuar kodin e thjeshtë *126# OK. Në këtë mënyrë ata nuk mund të lundrojnë në faqet e Internetit kur ndodhen  në Roaming.

Sapo të kthehen në Shqipëri, përdoruesit mund të aktivizojnë përsëri shërbimin Internet me anë të kodit *125# OK.

Ky shërbim ofrohet Falas.

Abonentët ALBtelecom Mobile do të njoftohen për këtë shërbim edhe me anë të mesazheve "Bon Voyage" dhe "Welcome Home" që ata marrin përkatësisht në momentin që largohen dhe kur kthehen përsëri në vend.

Për më shumë info, ju lutem kontaktoni numrin 123.

Nëse jeni abonent me parapagesë, mund të përdorni menunë ALBtelecom Star me të gjitha shërbimet e përfshira në të, duke formuar kodin e thjeshtë*100# OK, ashtu siç veproni në Shqipëri.

Nëse jeni abonent me kontratë, ju gjithashtu mund të përdorni  *100# OK dhe të përfitoni nga shërbimet e ofruara për abonentët me kontratë.

Informacion për vizitorët
Vizitorët nga shtete dhe operatorë të ndryshëm mund të përdorin rrjetin ALBtelecom Mobile, duke përfituar nga tarifat e ulëta dhe shërbimet bashkëkohore, gjatë qëndrimit të tyre në Shqipëri. Ata mund të përdorin telefonin e tyre në cilindo vend që mund të udhëtojnë, sepse ALBtelecom Mobile ofron një mbulim prej 98% në të gjithë vendin.

Shërbimet e vlefshme për vizitorët në rrjetin ALBtelecom Mobile:
ALBtelecom Mobile ofron një sërë shërbimesh si: thirrje, SMS, menunë ALBtelecomle Star, MMS, GPRS, Call Waiting, Call Holding, telefonata të emergjencës:

Policia​ 129​
Ambulanca​ 127​
Zjarrfikës​ 128​
Numra të emergjencës​ 112​

Së fundmi, ALBtelecom Mobile ofron shërbimin "Daily Info" për të gjithë vizitorët në Shqipëri, duke i informuar ata mbi kushtet e motit dhe këmbimin valutor, për çdo ditë të qëndrimit të tyre në Shqipëri.

Për çdo lloj informacioni, ju mund të kontaktoni Kujdesin për Klientit në numrin: 0035567123

Përditësuar: 22 Shtator 2016