Paketat GigaRoaming

Giga Roaming_Article.png

Udhëto me Internetin tënd me vete!

Paketa GigaRoaming Itali GigaRoaming Greqi GigaRoaming Turqi
Çmimi 990 Lekë 990 Lekë 990 Lekë
Vëllimi i internetit 1 GB 1 GB 1 GB
Vlefshmëria 10 ditë 10 ditë 10 ditë
Teksti për regjistrim me SMS drejt 136 GigaRoaming Itali GigaRoaming Greqi GigaRoaming Turqi
 1. Për t'u regjistruar në paketat GigaRoaming mund të përdorni një nga mënyrat më poshtë:
 • Duke dërguar SMS drejt 136 me tekstin e paketës së përzgjedhur
 • Nga menuja *100#
 • Nga aplikacioni “Profili Im”
 1. Paketat GigaRoaming janë të vlefshme drejt operatorëve në Promozone 1, përkatësisht:
 • GigaRoaming Itali, e vlefshme drejt operatorëve 3/Wind;
 • GigaRoaming Greqi, e vlefshme drejt operatorit Wind;
 • GigaRoaming Turqi, e vlefshme drejt operatorëve Avea/Turk Telekom, Turkcell;
 • GigaRoaming Kosovë, e vlefshme drejt të gjithë operatorëve në Kosovë.
 1. Tarifimi i internetit për paketat GigaRoaming Itali, Greqi dhe Turqi është sipas skemës 10+10 Kb, ndërsa për GigaRoaming Kosovë është sipas skemës 1+1 Kb.
 2. Për të përfituar nga Paketat GigaRoaming, klientët me parapagesë duhet të kenë aktive një paketë standarde SUPER në momentin e aktivizimit të paketës Roaming.
 3. Nëse ke aktive një paketë GigaRoaming dhe dëshiron të aktivizosh një tjetër, atëherë përfitimet e paketës së parë nuk do të jenë më të vlefshme.
 4. Ti mund të mbash paralelisht një nga Paketat Roaming dhe një paketë GigaRoaming, por prioritet në konsumim do të ketë paketa GigaRoaming.
 5. Vlefshmëria e paketës fillon qe nga momenti i aktivizimit të saj.
 6. Nuk ka kufizim në sasinë e paketave të aktivizuara GigaRoaming brenda një muaji kalendarik.
 7. Ju do të njoftoheni kur të arrini 80% të konsumit të vëllimit të internetit, si edhe kur ta mbaroni tërësisht atë.
 8. Pas përfundimit të vëllimit të internetit në paketën GigaRoaming, ju do të tarifoheni me tarifat Roaming për secilin shtet.
 9. Për të kontrolluar balancën e paketës, dërgoni SMS drejt 136 me tekstin Balance.
Përditësuar: 21 Tetor 2019