Roaming Ballkani Perëndimor

Article-Roaming-Al.jpg

Përfito nga tarifat preferenciale të Roam Like at Home+ në Kosovë, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut, Bosnjë Hercegovinë dhe Serbi!

RLAH+ Thirrje dalëse (Lekë/min) Thirrje hyrëse (Lekë/min) SMS Dalëse (Lekë/SMS) SMS Hyrëse (Lekë/SMS) Data (Lekë/MB)
PromoZone Kosovë 7.3 3.6 2.9 0 1
PromoZone Ballkani Perëndimor (Serbi, Mal i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni e Veriut) 7.3 3.6 2.9 0 2.2

Për më shumë detaje mbi tarifat preferenciale RLAH+ kliko këtu!

Tarifat Preferenciale nga Paketa jote SUPER në Ballkanin Perëndimor!

Ke një Paketë aktive Super?

Aktivizo shërbimin Roaming Plus Ballkani Perëndimor për vetëm 550 Lekë dhe përdor nga paketa jote SUPER:

  • 100 minuta dalëse
  • 100 minuta hyrëse
  • 100 SMS
  • 150 MB

Për regjistrim, dërgo SMS drejt 136 me tekst Roaming Plus

Për më shumë detaje mbi tarifat preferenciale Roaming në Ballkanin Perëndimor kliko këtu!

Paketa Roaming e dedikuar për Ballkanin Perëndimor

Paketat Roaming Kosovë Roaming Bosnje dhe Hercegovinë Roaming Maqedoni e Veriut Roaming Mal i Zi Roaming Serbi
Çmimi 990 Lekë​ 990 Lekë​ 990 Lekë​ 990 Lekë​ 990 Lekë​
Minuta Dalëse 200 200 200 200 200
Minuta Hyrëse 50 50 50 50 50
MB Internet 200 200 200 200 200
Vlefshmëria 10 Ditë 10 Ditë 10 Ditë 10 Ditë 10 Ditë
Teksti për regjistrimin me SMS drejt 136 Kosove Bosnjë Hercegovine Maqedoni Mal i Zi Serbi

Për më shumë detaje mbi Paketën e Dedikuar Roaming Ballkan kliko këtu!

Tarifat më të lira Roaming në Ballkanin Perëndimor!

Thirrjet dalëse drejt të gjitha destinacioneve
(Lekë/minutë)
Thirrjet hyrëse nga të gjitha destinacionet
(Lekë/minutë)
SMS Dalëse drejt të gjitha destinacioneve
(Lekë/sms)
Internet
(Lekë/MB)
Promo Zone Ballkani Perëndimor (Mal i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbi, Bosnjë Hercegovinë) 22 3.6 8.8 13

Për më shumë detaje mbi Tarifat Roaming Ballkan Perëndimor kliko këtu!

Përditësuar: 28 Qershor 2019