Roaming Ballkani Perëndimor

870x155_al.png (1)

Fol si ne shtepi me Roaming Ballkani Perendimor!

Përdor FALAS shërbimin “Roam Like at Home”...

sepse me ALBtelecom, përdor numrin tënd për telefonata, internet dhe SMS, sikur të jesh në Shqipëri, edhe kur udhëton në shtetet: Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni e Veriut, Serbi dhe Bosnjë dhe Hercegovinë.

Nëse ke aktive një nga paketat 30-ditore standarde me parapagesë Super Start, Super 900 Pa Limit, Super 1100 Pa Limit, Super 1300 Pa Limit dhe Super 1900 Pa Limit, do të mund t’i përdorësh njësitë e saj në roaming Ballkani Perëndimor pa asnje tarifë shtesë, deri në masën e Politikës së Përdorimit të Drejtë*.

Për t'u njohur me PYETJET MË TË SHPESHTA, kliko këtu

Paketat Super Pa limit Super Start Super 900 Pa Limit Super 1100 Pa Limit Super 1300 Pa Limit Super 1900
Pa Limit
Vellimi i internetit pa tarifim 880 MB 1.5 GB 1.89 GB 2.23 GB 3.26 GB

Në lidhje me aplikimin e tarifave shtesë Roaming, kliko këtu)

*Për të shmangur përdorimin abuziv ose anormal të Roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor , Albtelecom zbaton politikën e përdorimit të drejtë (për me shume informacion kliko këtu)

Pas tejkalimit të limitit të njësive të Përdorimit të Drejtë, do të vijohet me njësitë e mbetura të paketës duke u tarifuar me tarifat e tabelës, si më poshtë:

RLAH Thirrje dalëse (Lekë/min) Thirrje hyrëse (Lekë/min) SMS Dalëse (Lekë/SMS) SMS Hyrëse (Lekë/SMS) Data (Lekë/MB)
Tarifat RLAH Ballkani Perëndimor (Kosovë, Serbi, Mal i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni e Veriut) 4.73 0 1.48 0 1.14

Për më shumë detaje mbi tarifat preferenciale Roaming në Ballkanin Perëndimor kliko këtu!

Tarifat Roaming në Ballkanin Perëndimor!

Në rast se ti nuk ke aktive asnjë paketë standarde 30-ditore me parapagesë/plan tarifor, nuk ke njësi të mbetura në paketën/planin tënd, si edhe nuk ke aktive asnjë paketë roaming, atëherë me secilin operator, në shtetet e Ballkanit Perëndimor, do të tarifohesh sipas tarifave standarde të planit tënd aktiv.

Për më shumë detaje mbi Tarifat Roaming Ballkan Perëndimor kliko këtu!

Paketa Roaming e dedikuar për Ballkanin Perëndimor

Paketat Roaming Kosovë Roaming Bosnje dhe Hercegovinë Roaming Maqedoni e Veriut Roaming Mal i Zi Roaming Serbi
Çmimi 990 Lekë​ 990 Lekë​ 990 Lekë​ 990 Lekë​ 990 Lekë​
Minuta Dalëse 200 200 200 200 200
Minuta Hyrëse 50 50 50 50 50
MB Internet 200 200 200 200 200
Vlefshmëria 10 Ditë 10 Ditë 10 Ditë 10 Ditë 10 Ditë
Teksti për regjistrimin me SMS drejt 136 Kosove Bosnjë Hercegovine Maqedoni Mal i Zi Serbi

Për më shumë detaje mbi Paketën e Dedikuar Roaming Ballkan kliko këtu!

Përditësuar: 28 Qershor 2019