Kontrolli i balancës

Pajtimtarë ALBtelecom Mobile me parapagesë dhe me kontratë, mund të dërgojnë një SMS drejt kodit të shkurtër 141, me tekstin “Balance” dhe ata do të njoftohen për balancën nga dita e parë e muajit aktual deri në datën e dërgimit të SMS-së. Ky shërbim mund  përdoret nga të gjithë abonentët ALBtelecom Mobile me parapagesë dhe me kontratë, për të kontrolluar balancën e tyre.

Çmimi: Për mesazhet e dërguara në numrin 141 në lidhje me këtë shërbim, për abonentët me kontratë çmimi është 16.2 Lekë me TVSH, ndërsa për abonentët me parapagesë ky shërbim ofrohet Falas.

Përdorimi: Të gjithë abonentët mund të dërgojnë një SMS me tekstin “Balance” në numrin 141 dhe mund të kontrollojnë gjendjen e kreditit të tyre.

1. Si mund të mësoj nëpërmjet një SMS-je sesa vlerë kam në llogarinë time?
Abonenti mund të mësojë gjendjen në llogarinë e tij duke dërguar një SMS me tekstin “Balance” në numrin 141. Nuk ka rëndësi nëse teksti është me shkronja të mëdha, apo të vogla.

2. Sa do të paguaj për këtë shërbim?
Mesazhet e dërguara drejt numrit 141 për këtë shërbim janë falas për abonentët me parapagesë, dhe 16.2 lekë për abonentët me kontratë.

3. A është i vlefshëm shërbimi edhe për abonentët me kontratë?
Po, shërbimi është i vlefshëm për abonentët me parapagesë dhe me kontratë.

Përditësuar: 22 Shtator 2016