Shërbimi 007

Me shërbimin më të ri “Shërbimi 007”, të gjithë abonentët Eagle me kontratë dhe parapagesë kanë mundësinë të mos lejojnë thirrjet hyrëse për numrin e tyre, sa herë ata duan të mos përgjigjen.

Çdo abonent mund ta aktivizojë shërbimin duke formuar kodin **21*55007# dhe butonin e thirrjes, për një periudhë të përcaktuar nga vetë ai. 
Telefonuesi (personi A) do të dëgjojë njoftimin falas që personi i telefonuar (personi B) është i paarritshëm. Abonenti që telefonohet do të njoftohet në kohë reale, me anë të një SMS-je njoftues, në lidhje me numrin e telefonuesit, kohën dhe datën kur është kryer telefonata.

Për të çaktivizuar shërbimin, në çdo kohë abonenti mund të formojë kodin e thjeshtë #21# OK
Përdoruesi i shërbimit mund të kryejë thirrje dalëse ndërkohë që ka të aktivizuar “Shërbimi 007”
Abonenti i telefonuar duhet të jetë vetëm një numër Eagle, ndërsa personi që telefonon të jetë çfarëdolloj numri.

“Shërbimi 007” ofrohet Falas për të gjithë abonentët Eagle Mobile.

Me shërbimin më të ri “Shërbimi 007”, të gjithë abonentët Eagle me kontratë dhe parapagesë kanë mundësinë të mos lejojnë thirrjet hyrëse për numrin e tyre, sa herë ata duan të mos përgjigjen.

Çdo abonent mund ta aktivizojë shërbimin duke formuar kodin **21*55007# dhe butonin e thirrjes, për një periudhë të përcaktuar nga vetë ai. 
Telefonuesi (personi A) do të dëgjojë njoftimin falas që personi i telefonuar (personi B) është i paarritshëm. Abonenti që telefonohet do të njoftohet në kohë reale, me anë të një SMS-je njoftues, në lidhje me numrin e telefonuesit, kohën dhe datën kur është kryer telefonata.

Për të çaktivizuar shërbimin, në çdo kohë abonenti mund të formojë kodin e thjeshtë #21# OK
Përdoruesi i shërbimit mund të kryejë thirrje dalëse ndërkohë që ka të aktivizuar “Shërbimi 007”
Abonenti i telefonuar duhet të jetë vetëm një numër Eagle, ndërsa personi që telefonon të jetë çfarëdolloj numri.

“Shërbimi 007” ofrohet Falas për të gjithë abonentët Eagle Mobile.

Përditësuar: 22 Shtator 2016