SMS Falas me Roamer freetext

Roamer freetext është shërbim për të gjithë abonentët Eagle Mobile, të cilët mund të dërgojnë SMS pa pagesë drejt rrjetit Eagle Mobile kur jane në Roaming. Ky shërbim funksionon në çdo shtet në botë ku Eagle Mobile ofron shërbimin Roaming.

  • Hapi 1: Shtyp *121* + numrin e telefonit të kontaktit tuaj të ndjekur nga # (shembull:*121*067xxxxxxx#)
  • Hapi 2:Përgjigju textbox-it që shfaqet me tekstin e mesazhit që doni të dërgoni.
  • Hapi 3: Shtyp “Dërgo”.

Kliko këtu per udhëzimet.

Përditësuar: 22 Shtator 2016