ZMS

Shërbimi “ZMS” është një mënyrë e thjeshtë për të dërguar mesazhe me zë.

Ai i jep mundësinë abonentëve ALBtelecom Mobile të komunikojnë më shpejtë, më lehtë, si dhe të shprehin emocionet e tyre me anën e mesazheve zanore. Për të regjistruar mesazhin, ata mund të formojne thjesht yll * të ndjekur nga numri i telefonit. Në këtë mënyrë, abonentët mund të dërgojnë mesazhe vokale te miqtë e tyre pa qenë nevoja ti telefonojne ata, po vetëm duke regjistruar mesazhin që duan tu drejtojnë.

ZMS ÇMIMI
Krijimi i  ZMS 16.2  leke/mesazh
Pë​r tu pergjigjur ZMS-së​ 16.2 leke/mesazh
Pë​r te transferuar ZMS-në​ 16.2 leke/mesazh
Pë​r të​ dë​gjuar pë​r herë​ të​ parë​ ZMS-në​ nga abonentë​t brenda rrjetit Falas
Pë​r të​ dë​gjuar pë​r më​ tepë​r se një​ herë​ të​ një​jtin ZMS 8.1 leke/mesazh

 

Tarifat nuk përfshijnë T.V.S.H.

Shërbimi ZMS është i aktivizuar automatikisht për të gjithë abonentët ALBtelecom Mobile. Për të dërguar një mesazh, përdoruesi formon yll * të ndjekur nga numri i telefonit 067 XX XXXXX. Pas kësaj aboneti mund të lerë mesazhin e dëshiruar. Koha maksimale e regjistrimit të një mesazhi është 30 sec.


Abonentët ALBtelecom Mobile mund të lënë  ZMS kundrejt të gjithë operatoreve. Abonentët Vodafone & Telekom vetëm mund të marrin dhe të dëgjojnë ZMS.


Opsione të tjera të vlefshme gjatë krijimit të një ZMS:

•    Përdoruesi mund të ridëgjojë  ZMS duke shtypur 2

•    Të fshijë dhe regjistrojë përsëri mesazhin duke shtypur 3

•    Të planifikojë dërgimin e mesazhit në një kohë të ardhme duke shtypur 4

•    Të fshijë ZMS-në e regjistruar duke shtypur *

 

Opsionet pas dëgjimit të mesazhit:

•    Përdoruesi mund ti përgjigjet mesazhit duke shtypur 1

•    Mund ta dëgjoje përseri duke shtypur 2

•    Të fshijë ZMS-në duke shtypur 3

•    Ta transferojë duke shtypur 4

•    Të ruaj ZMS duke shtypur 5

•    Të largohet nga menuja duke shtypur #

•    Të ndryshojë gjuhën duke shtypur ***1.


Ka dy menyra për të degjuar mesazhin:

•    Mesazhi njoftues informon abonentin  dhe jep instruksione se si të dëgjohet një ZMS nëpërmjet një numri të gjatë të vendosur në mesazh.

•    Abonenti mund të formoje  *0*  për të marrë mesazhet e reja

•    Ose të formojë  *1*  për të dëgjuar mesazhet e vjetra

Përditësuar: 22 Shtator 2016