Oferta e Studentëve për SuperFibra

Article Banner0 (1).png (1)

Ky fundvit do të të gjejë me internet shtëpie shumë më të shpejtë e shumë më të lirë!

Internet Pa limit në platformat e mësimit online​

20% zbritje në çmimin e pajisjes Mobile Wi-Fi ​

Internet 6 muaj FALAS

SuperFibra Çmimi Kohëzgjatja e kontratës
Internet 16 Mbps 1,200 Lekë 12 muaj

Skema e 6 Pajtimeve Mujore Falas (+1 FALAS çdo 2 Muaj)

1 FALAS 3 FALAS 5 FALAS 7 FALAS 9 FALAS 11 FALAS

  1. Oferta është e vlefshme për të gjithë studentët që kanë një kartë studenti.
  2. Për klientët e rinj modemi jepet në përdorim pa asnjë pagesë shtesë.
  3. Klientët e rinj duhet të paguajnë një tarifë instalimi prej 1,500 Lekësh.
  4. Shërbimi internet në këto paketa mund të ofrohet nëpërmjet IP-së statike ose dinamike.
  5. Paketat mund të përfitohen me 2000 minuta brenda rrjetit FALAS (ALBtelecom Fiks dhe Mobile).
  6. Në muajin kalendarik 2, 4, 6, 8, 10, 12 të kontratës, pajtmimi mujor do të jetë dhuratë nga ALBtelecom, pra 0 Lekë. 
  7. Në rast ndërprerjeje të parakohëshme, penaliteti i kësaj kontrate është 5,000 Lekë.  
  8. Çmimet e paketave përfshijnë TVSH.
  9. Kjo ofertë është e vlefshme për abonentët e rinj deri më 7 shkurt 2021.

Për më shumë informacion, vizito dyqanet tona ALBtelecom, merr suport me chat online, në Whatsapp apo Viber në 067 2000123, ose telefono Shërbimin e Klientit në 123.

Përditësuar: 24 Prill 2020