Sigurimi i Banesës dhe Makinës me SuperMiks Internet

AT_INSURANCE_870x155-tpl-+-home (4).png

KUJDESEMI PËR ATË QË DO MË SHUMË

Zgjidh kombinimin tënd SuperMiks Internet:

Internet​ 8 Mbps​ Internet​ 16 Mbps​
1,400 Lekë​​ 1,900 lekë

Dhe përfito -20% zbritje në Sigurimin TPL të Automjetit

Zgjidh kombinimin tënd SuperMiks Internet:

Internet​ 30 Mbps Internet 50 Mbps Internet​ 100 Mbps
2,500 Lekë​ 3,000 Lekë​ 3,600 Lekë​

Dhe përfito -20% zbritje në Sigurimin TPL të Automjetit

dhe Sigurimin e Banesës Dhuratë

Kjo ofertë përfitohet nëse:

  • Zgjedh një Paketë të re SuperMiks Internet,

                                  ose

  • Rinovon paketën tënde ekzistuese SuperMiks Internet, 

                                  ose

  • Kalon në një paketë SuperMiks me pajtim mujor më të lartë se paketa ekzistuese.

1. Sigurimi TPL i automjetit me 20% zbritje përfitohet me planet tarifore që kanë pajtim mujor deri në 2,200 Lekë.
2. Sigurimi TPL i automjetit me 20% zbritje, si edhe sigurimi i banesës dhuratë përfitohen me planet tarifore që kanë pajtim mujor 2,400 Lekë e sipër.
3. Të gjithë abonentët që do të nënshkruajnë një kontratë të re, rinovojnë kontratën ekzistuese, apo kalojnë në një paketë me pajtim mujor më të lartë, do të marrin me SMS në numrin e tyre të kontaktit, një kod unik, i cili shërben për të aktivizuar policën e sigurimit TPL me 20% zbritje.
4. Vetëm për disa nga paketat SuperMiks Internet, abonentët do të marrin dy SMS të ndryshme me një kod unik, i cili shërben për të aktivizuar policën e sigurimit TPL me 20% zbritje, si edhe sigurimin e banesës dhuratë.
5. Për të përfituar, abonenti duhet ta referojë kodin e marrë në dyqanet e Intersig sh.a. së bashku me të dhënat e tjera të nevojshme për plotësimin e policës së sigurimit, brenda periudhës së vlefshmërisë së kodit të marrë.
6. Vlefshmëria e çdo kodi të përfituar është 365 ditë.
7. Nëse abonenti ka përfituar një herë një kod, ai nuk ka mundësi të përfitojë një kod të dytë të të njëjtit përfitim në 365 ditët në vijim, nga momenti i përfitimit të kodit.
8. Sigurimi i banesës është i vlefshëm për një vit e ka vlerë mbulimi deri në 4,000,000 Lekë.

9. Nëse kontrata e re do të shoqërohet me dhënien e një promocioni apo zbritjeje të tarifës, atëherë aboneti nuk mund të përfitojë nga kjo ofertë.

10. Cmimet e paketave përfshijnë TVSH. 

Përditësuar: 9 Mars 2018