Sigurimi i Banesës dhe Makinës me ALBtv Digitalb

AT_INSURANCE_870x155-tpl-+-home (4).png

KUJDESEMI PËR ATË QË DO MË SHUMË

Zgjidh kombinimin tënd SuperMiks ALBtv me kanalet Digitalb:

Digitalb Fillestare​​
1,800 Lekë​​​​

Dhe përfito -20% zbritje në Sigurimin TPL të Automjetit

Zgjidh kombinimin tënd SuperMiks ALBtv me kanalet Digitalb:

Digitalb Fillestare Digitalb Familjare Digitalb Premium
- 2,400 Lekë 3,600 Lekë​
2,500 Lekë​​ 2,900 Lekë​ 4,100 Lekë​
3,100 Lekë​ 3,500 Lekë​ 4,700 Lekë​
3,600 Lekë​ 4,000 Lekë​ 5,200 Lekë​
4,200 Lekë​ 4,600 Lekë​ 5,800 Lekë

Dhe përfito -20% zbritje në Sigurimin TPL të Automjetit

dhe Sigurimin e Banesës Dhuratë

Këto oferta përfitohen nëse:

  • Zgjedh një Paketë të re SuperMiks ALBtv me kanalet Digitalb,

                                  ose

  • Rinovon paketën tënde ekzistuese SuperMiks ALBtv me kanalet Digitalb, 

                                  ose

  • Kalon në një paketë SuperMiks me pajtim mujor më të lartë se paketa ekzistuese.

1. Sigurimi TPL i automjetit me 20% zbritje përfitohet me planet tarifore që
kanë pajtim mujor deri në 2,200 Lekë.
2. Sigurimi TPL i automjetit me 20% zbritje, si edhe sigurimi i banesës
dhuratë përfitohen me planet tarifore që kanë pajtim mujor 2,400 Lekë e sipër.
3. Të gjithë abonentët që do të nënshkruajnë një kontratë të re, rinovojnë kontratën ekzistuese, apo kalojnë në një paketë me pajtim mujor më të lartë, do të marrin me SMS në numrin e tyre të kontaktit, një kod unik, i cili shërben për të aktivizuar policën e sigurimit TPL me 20% zbritje.
4. Vetëm për disa nga paketat SuperMiks Internet e ALBtv Digitalb, abonentët
do të marrin dy SMS të ndryshme me një kod unik, i cili shërben për të
aktivizuar policën e sigurimit TPL me 20% zbritje, si edhe sigurimin e
banesës dhuratë.
5. Për të përfituar, abonenti duhet ta referojë kodin e marrë në dyqanet e Intersig sh.a. së bashku me të dhënat e tjera të
nevojshme për plotësimin e policës së sigurimit, brenda periudhës së vlefshmërisë së kodit të marrë.
6. Vlefshmëria e çdo kodi të përfituar është 365 ditë.
7. Nëse abonenti ka përfituar një herë një kod, ai nuk ka mundësi të
përfitojë një kod të dytë të të njëjtit përfitim në 365 ditët në vijim, nga
momenti i përfitimit të kodit.
8. Sigurimi i banesës është i vlefshëm për një vit e ka vlerë mbulimi deri në
4,000,000 Lekë.

9. Nëse kontrata e re do të shoqërohet me dhënien e një promocioni apo zbritjeje të tarifës, atëherë abonenti nuk mund të përfitojë nga kjo ofertë.

10. Cmimet e paketave përfshijnë TVSH. 

Përditësuar: 9 Mars 2018