SUPERFAMILJA ËSHTË SUPER OFERTË

AT_SUPERFAMILJA_870x155_al (1).png

Krijo grupin tënd SuperFamilja në dyqanet tona dhe përfito dy super dhurata!

...edhe për pak ditë!

- 15% zbritje për Paketën tënde SuperMiks që është pjesë e SuperFamilja

- 30% zbritje për secilin anëtar mobile të grupit tënd SuperFamilja

Dhe mos harro!

  • Çdo regjistrim në Paketat Super nga anëtarët mobile të grupit zbret tarifën mujore të shërbimit tënd IPTV, Internet apo Fiks sa 20% e vlerës së paketës.
  • Çdo anëtar mobile i grupit përfiton 500 MB Internet në celular çdo muaj.

1. Kjo ofertë është e vlefshme për të gjitha Paketat SuperMiks Internet dhe ALBtv që bëhen pjesë e grupit SuperFamilja (për paketat SuperMiks ALBtv zbritja në tarifën mujore është e vlefshme për kombinimet që fillojnë nga 2,200 Lekë).
2. SuperFamilja përbëhet nga 1 paketë SuperMiks dhe deri në 4 numra me parapagesë.
3. Të gjithë abonentët e rinj në SuperMiks apo ata ekzistues që rinovojnë kontratën e tyre mund të bëhen pjesë e ofertës nëse bëhen pjesë e grupit SuperFamilja.
4. Me grupin SuperFamilja përfiton 3 herë zbritje:
• 15% zbritje në tarifat mujore të SuperMiks në fiks, e vlefshme për 24 muaj nga momenti i aktivizimit të kontratës së re.
• 30% zbritje në çmimin e paketave Super në mobile, e vlefshme për 12 muaj nga momenti i anëtarësimit në grup apo nga rinovimi i kontratës në SuperMiks.
• Tarifa mujore SuperMiks në fiks zbret akoma më shumë nëse anëtarët e grupit SuperFamilja aktivizojnë Paketat Super çdo muaj. 20% e vlerës së shpenzuar për aktivizimin e paketave Super zbritet nga tarifa mujore e SuperMiks çdo muaj.
5. Paketat Super që përfitojnë zbritje janë: Super 700, Super 1000, Super 1200, Super 1500 dhe Super 2000.
6. Për të krijuar grupin SuperFamilja mjafton të paraqitesh në dyqanet ALBtelecom për të rinovuar kontratën në paketat SuperMiks dhe të plotësosh formularin përkatës me numat e tjerë celularë të anëtarëve të grupit.
7. Sa më shumë regjistrime të bëjnë anëtarët e grupit në Paketat Super gjatë një muaji, aq më e madhe është zbritja e tarifës mujore të paketave SuperMiks (IPTV, Internet apo Fiks).
8. Të gjitha zbritjet e përfituara nga grupi SuperFamilja aplikohen vetëm mbi tarifën mujore të paketës SuperMiks dhe jo mbi vlerën totale të faturës. Vlera maksimale e zbritjes së tarifës mujore SuperMiks për një muaj arrin deri në 100% të vlerës neto të tarifës mujore.
9. Nëse shërbimet e kontratës së fiksit janë të bllokuara në mënyrë të njëanëshme apo të dyanëshme për shkak të mospagesave, atëherë aktivizimet e Paketave Super nga anëtarët e grupit nuk do të ofrojnë zbritje në tarifën mujore të shërbimit fiks për sa kohë shërbimet në fiks janë të bllokuara.
10. Oferta është e vlefshme deri më 31 janar 2018.

Përditësuar: 15 Dhjetor 2017