1 GB dhuratë

BKT_AT_web_870x155_al.jpg (2)

Rimbush numrin tënd ALBtelecom Mobile nga kanalet alternative të BKT-së (ATM, Dega Internet, apo BKT Smart) dhe përfito 1 GB internet dhuratë në celularin tënd!

1. Dhurata prej 1 GB mund të konsumohet brenda 30 ditësh nga momenti i rimbushjes.

2. Dhurata mund të përfitohet sa herë që ti kryen një rimbushje nëpërmjet ATM-ve, Degës Internet, apo BKT Smart.

 

 

  

Përditësuar: 9 Janar 2018