Bëhu SuperSmart! Provoje, pastaj blije!

Try&Buy_Article_and_Carousel_Article Banner copy (1).png

Provoje cilësinë e shërbimit ALBtelecom, FALAS, pa asnjë detyrim kontraktual!

Kaloje numrin në ALBtelecom me kontratë individuale dhe:
Provoje 100% FALAS për plot 1 muaj me:
  • Internet Pa Limit*
  • Minuta kombëtare Pa Limit*
  • SMS Pa Limit*
Të mundësojmë edhe:
ZERO Penalitet nëse nderron mendje e dëshiron të ndërpresësh kontratën

Plani Tarifor Super Smart Pa Limit
Pajtimi mujor 1,000 Lekë
Internet Pa Limit*
Minuta Kombëtare Pa Limit*
SMS brenda rrjetit Pa Limit*
SMS Kombëtare 200

*Tek njësitë pa limit të Planit, aplikohet Politika e Përdorimit të Drejtë.

Për më shumë informacion mbi Planin SuperSmart Pa Limit dhe Politikën e Përdorimit të Drejtë, kliko këtu

Për t'u njohur me Tarifat Standarde kliko këtu

Kjo ofertë është e vlefshme deri më 30 shtator 2021.

Përditësuar: 30 Gusht 2021